Våldtäkt, Sexuelltvång, Hämnd

 

Vem som ar hittat på de orden  Våldtäckt och Sexuelltvång ? De orden skappar ofta problem med olika tolkningar och i de flesta fall har  samma handlingar och bär 2- olika tolknings syfte. Den ena syfte är att framkalla  hämndlusten, och den andra syfte är att framkalla inkomstser. Jag har svårt att hitta juridiska skillnader mellan Våldtäckt och Sexuelltvång. Domstolar i Sverige och säkert i andra länder saknar juridiska skillnader. Anfallaren kan gör  samma våldsamma handlingar i båda två fall i syfte för att uppnå mål, orgasm.  ORDET våldtäckt påhittades av en homosexuellt kvinnlig jurist som trodde att Heterosexuella gör mera våld vid Våldtäkten, än Homosexuella vid Sexuelltvång. Oavsett hur jag tänker,så  jag inte kan hitta skillnaden. Åklagare, tingsrätter, Poliser etc. har övertagit de orden för att rubricera brott dvs. våldtäkt eller Sexuelltvång, men varför det använder  de orden, när det saknas skillnaden i handling? Det finns bara en förklaring från verkligheten, att rubriceringen avgörs av den som fattar beslut i frågan, dvs. en homosexuell tjänsteman/tjänstekvinna eller heterosexuellt tjänsteman/tjänstekvinna.

Dem fakta att det finns alldeles för många kvinnliga och manliga domare, åklagare, poliser, som är homosexuella eller bisexuella. Användande av  ord Sexuelltvång  är i syfte för att i förväg informera utredningsmän eller tingsrätten, vem som gör utredningi fallet. När det skall behandlas våldtäckt, så detta är brott mellan heterosexuella och om detta i förväg informeras, åklagare, tingsrätten, att den utrednings ansvarig är heterosexuell. När det skall behandlas sexuelltvång, så detta är brott mellan homosexuella och om detta i förväg informeras, åklagare, tingsrätten, att den utrednings ansvarig är homosexuell. Detta är sanningen. Amerikaner efter lång tids forskning  kom fram, att homosexuallitets sjukdom är orsakad av skadade GENER  och den sjukdomen är fara för samhället. Homosexuell oavsett om det är manligt eller kvinnlig och som har makten är fara för Land och fara för varjesamhället. Detta gör att homosexuella människor i USA får inte anställas på höga befattningar i samhället. I Sverige hycklar man och Regeringen utsätter människor för en stor risk, då ingen som  vågar avskeda homosexuella från MAKTEN eller i samhället högt uppsatta tjänster. Våldtäckt eller Sexuellttvång uppkommer ofta,  när en tjej eller en kvinna skickar felaktiga signaler till en man. Felaktiga signaler skapar hos hormon rubbningar som kan sitta i människas hjärna upp till 4-år. Den mannen har svårt att rensa hjärna och palnerar våldtäkter. .

Vad för signaler sänds i nedan foto? Hur skall de tolkas? Här kan vi se att detta är en förberedning till våldtäkt eller sexuelltvång? Tänk själv. Kvinnor eller tjejer ofta i nuförtiden anmäler olika våldtäkter eller sexuelltvång i syfte att få en skadestånd från Staten dvs Brottsofferfonden. Detta missbrukas för att få snabba pengar.

Vldtkt_Sexuelltvng_Hmnd_harassment 
Foto. Urban L.

Sexuella invitelse ligger latent lång tid hos män.  Horman rubbningar växer, hans felaktig tolkar signaler, han  blir onormal och från en snäll man omvandlas han till en DJUR.  När han möter kvinnor tolkar han allt på ett felaktigt sätt och han ror att varje kvinna vill ha hans kuk. De tidigare utsända falska signaler från kvinnor/tjejer, gör att han få ett sjukdom kallas fittogrami där anfall kan komma när som helst. Kvinnor till motsatts av  en man får samma sjukdoms anfall bara det kallas kukogrami. Vad är det fittogrami eller kukogrami ? Det är en sjukdom som framkallas hos män och kvinnor, när en svullen sexs nerv kommer i kontakt med en blodkär.  Hur skall vi tolka nedan foto? Provokation till en Våldtäkt eller en Sexualtvång eller en Vildspel med förväntningar på en ekonomisk vinst?

 
Foto: Ewa K.

Många kvinnor eller tjejer själva utsätter sig själva för en stor risk, när de vid överfallet gör motstånd eller börjar de skrika eller hota.  En upphetsat ”tjur” har så högt adrenalinet,  att han inte kan kontrollera sig själv. Kvinnas motstånd leder till hans våld som slutar med grovt misshandel eller våld med dödligt utgång.  Det bästa recept vid överfall är att spela med ”tjuren” anfallaren/våldtäcksmanen  och genom runkning eller genom att klema hans kuk med eget lår ,  få honom att framkala utlösning/orgasm.. Kvinnan eller tjejen skall aldrig hota med Polisen eller med andra åtgärder. Helst skall det avtalas möte med honom att dricka kaffe samma eller annan dag för att komma till säkerheten och sen göra anmälan.  Det finns ett ord till som kallas HÄMND. Den kan utföras i olika former när man är utsatt för Våldtäckt eller Sexuelltvång. Hämnd kan ibland få också stora konsekvenser. Utföra Hämnd är lika farligt som överfall. Åklagarnas lagtolkningar kan göra dig från brottsoffer till gärningsman. Deras primitiva tolkningarav lagen, som säger att du endast skall använda den våld som nödvärn/överfall kräver är en bluff.  Hur skall du veta hur mycket försvar nödvärn kräver? I princip enligt Åklagare, så skall du fråga anfallaren om han vill misshandla dig eller döda eller utsätta dig för våldtäkt?  Ibland Åklagare säger, att du har gett ett slag för mycket eller du använde mera våld än överfallet kräver.  Hur skall man räkna också slag eller övrfallsgrad,etc?  Du måste ställa även fråga till anfallaren, om han vill fortsätta eller skall han sluta? Hur skall Du veta om anfaller har kniv eller vapen eller vad han vill göra med dig?  men enligt Åklagarna, så skall du alltid fråga annars blir du brottsling. Nu kan du tänka själv om det finns fel på Lagen eller Åklagarna? Ställ fråga till varje Åklagare? Vems liv är viktigast?

Våldet ökar men c:a 90 % är den utförts på grund av hämnd. Hämnden kan bli: på grund av religion, på grund av vittnesåläggande, på grund av att någon misstänker dig om otrohet, svartsjuka, lurendrejeri, skilsmässa, prostitutions tvång, eller på grund av att du smita med könssjukdom, eller på grund av konflikter mellan barn och vuxna eller  på grund av rån, eller på grund av konflikter mellan fruar, sambo,älskare etc. Hämnd mekanismer, är också en sjukdom som finns inbyggt i kroppen hos de flesta människor . Människor som är djupt religiosa med fanatisk troende har skilda kulturer eller de människor som har  defekta Gener  eller de som är  missbrukare, lurendrejare, etc, direkt tänker på hämnd,  när de inte uppnår det vad de vill.

Mera i nästa utgåva

Skriven av : Helmut D.