Orättvisa domstolsbeslut, maktmissbruk i Sverige


vbn
Det ämnet är en av de känsligaste inom Rättsväsen i Sverige och övriga Världen. Det finns Makthavare som inte vill erkänna sanna fakta, att inom Rättsväsen arbetar oärliga människor  och människor som tillåter sig korrumpera. Detta skapar orättvisor  i samhället och slutprodukt som är följande:  oskyldigt dömda,  mygel, korruption, hämnd av olika former med hjälp av makten, svågerpolitik, domar med politiska åsikter, påhittade våldtäkter eller sexuella tvångs domar, mutor, etc,

 

De åtalade utsätts alltid för förnedring, tvång till ett onaturligt sätt att underkasta sig ex: Poliser, Åklagare, Domarna, Nämndemän eller andra Makthavare

De som arbetar inom olika Domstolar, Rättsväsen eller på visa avdelningar inom Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, är också jurister och har en juridisk utbildning. De flesta studenter som studerar oavsett vilken linje, alltid delas i olika grupper,  Grupp 1- det är de duktigaste studenter, Grupp 2- det är  duktiga studenter, Grupp 3 – det är mindre duktiga studenter och Grupp 4- det är  studenter som genom olika familjens kontakter från A- Ö har slutat studier.

Juridik studerande också delas i olika grupper.

Grupp fyra - det är jurister som får anställning på olika statliga förvaltningar, banker, finansbolaget eller statliga företag, etc. Det är de som fifflar med pengar ner de har rätt partilegitimation eller skapar konstgjord ekonomi.                                             Grupp tre - det är jurister som i de flesta fall vill ha Makten och söker arbete som Domare. De vill bestämma över folkets liv. En del av dem vill tolka lagen enligt eget tycke, på grund av olika egna sjukdomar som undanhålls eller de som kan blandas i olika korruption  ärende.  De ytterligare delas i olika domare undergrupper.                                                                                   Grupp två - det är jurister som vill ha makten och har behov att göra andra människor illa och skada dem för livet. De väljer arbete som Åklagare. De också delas i olika Åklagarens undergrupper.                                                                                       Grupp ett - det är jurister som vill försvara andra människor som anser att olika begrepp om brott är feltolkat och medveten snedvriden i jämförelse till lagen. De som vill bli advokater skriver in sig till Advokatsamfundet som styr advokatens arbete, men alla De som vill arbeta fritt utan påfrestningar från någon stannar arbetar som jurkand.

Advokat titel är inte utbildnings titel. Den får man för pengar genom tillhörighet till Advokatsamfundet. Där skall betalas varje månad stora summor medlemsavgifter.  Slutsats är enkelt.  Varje Advokat köper advokat titel genom medlemsavgifter och får legitimation. Lagen kan jämföras med en prostituerat,  som kan vändas och vridas samt tolkas enligt egna behov,  men allt görs för pengar.  ALLA Domare, Nämndemän, Åklagare är avlönade av Staten och de flesta advokater som är avlönade av Rättshjälpen/Staten  bedriver endast skådespeleri Varenda mål/ ärende kan tolka hur som helst, eftersom de som bedriver mål och rättshjälps advokat har samma arbetsgivare - Staten, så de tittar på inkomster genom godkännande av olika rättshjälpsfakturor. Logisk tänkande, även mjölken kan också kallas vit vatten.

Vem är en domare?

Orttvisa_domstolsbeslut_maktmissbruk_i_Sverige_bild_judge

En Klok domare

Det är en man eller en kvinna som har slutat juridik, som vill ha makt, är lat som människa,  har svårt att läsa handlingar och har infödda makt komplexer. Genom olika kurser, eller politiska kontakter eller kontakter i övrig, får arbete som Domare och är avlönat av Staten.  Det Staten som ger fullmakt till respektive domare att arbeta vid respektive Tingsrätt, Hovrätt, högsta Domstolen, etc. Det finns olika grader av Domare men om detta kommer jag att skriva senare. Kom ihåg att en domare aldrig läser den åtalades handlingar bara lyssnar på vad Åklagare eller Advokat säger i målet och Domare endast kontrollerar om  åberopat skriftligt bevis finns i akten. Som exempel: Domare i tingsrätten arbetar med nämndemän , som är politisk tillsatta och har olika yrke i samhället. Nämndemän saknar juridisk utbildning bara genomgå några kurser och därefter enligt eget tycke medverkar och dömer människor. Ofta nämndemän inte vågar motsätta sig en domare i annat fall , de inte blir valda till nästa uppdrags arbete. Den rättvisa kan jämföras med en läkares arbete som skall operera dig och han skall ha en politisk tillsatt medhjälpare vid operation som utan kunskap hjälper kirurgen operera dig. Skulle du våga ligga på operations bord?

Mera i nästa upplaga