defaultAlla annonser


Thomas - TEST

Se alla annonser från DLS-Henryk
Hycklare i Sverige och övriga Världen

Politiker skapade en falsk definition om att människor skall ha lika värde och vara jämställda. Dessa påståenden är vilseledande och osanna. De saknar kunskapen om att varje människa födds med olika biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar och predispositioner som erhålls från föräldrar. Det är opåverkbart vart en människa födds och med vilken genetik, så ingen har möjligheter att själv välja utseende, föräldrar, genetik, i vilket land eller på vilken plats man födds. Detta ansvar vilar på barnens mammas axlar, och som borde ha den kunskap att tänka innan hon särar ben. När människan födds och har kommit till vuxen ålder, så väljer var och en över sitt eget liv. Det enda som samhället skall se till är att människor som kan, skall arbeta och att alla skall vara lika inför lagen. Definitionen/löftet om att alla människor skall vara lika inför lagen, följs varken i Sverige eller i övriga världen, på grund av lockelsen av att inneha mer pengar. De biologiska egenskaperna, möjligheterna, förutsättningarna och predispositioner avslöjar till vad, var och en individ är lämpad för.

Alla människor har olika värde men alla människor skall ha lika rättigheter, men också lika skyldigheter, samt vara lika inför lagen. Det finns många människor vid makten som saknar den personliga genetik som krävs för att utföra sitt arbete korrekt, och detta gör dem olämpliga för maktpositioner och ledande befattningar i samhället. Tittar man på hela maktstrukturen inklusive rättsväsen, kommunala och statliga verksamheter, företagsamheten och utbildningar, inom idrott, så ser man tydliga skillnader mellan människor. Sanningen är att man måste födas med passande egenskaper för att vara lämplig som makthavare.

Vetenskapsmän har redan för länge sedan fastställt att fysisk svaga människor inte kan bli rättvisa utan de förblir falska, att de ofta missbrukar, inklusive den makt de har, att de måste hyckla för att dölja egna personlighetsbrister och kunskapsbrister, att de ofta blir inblandade i insider affärer, korruption, brott av ekonomisk natur, att de har svårigheter med samlevnad (se på alla skilsmässor) och samarbete (se på alla företagskonkurser), att de saknar ansvar för medmänniskor i sin omgivning på grund av deras avundsjuka och svartsjuka, som hos dem är starkare än deras sexuella drift. Ärligheten sårar när man öppet talar sanningen och sanningen gör ont. Människorna borde mottaga sanningen som en lära och medicin, för förbättring av personliga förmågor. Människors förmåga att kunna ta sanningen för vad det är, istället för att omedelbart ta det som kritik.
Pengar är makt, och makt ger pengar.

Strävan efter snabba och stora inkomster har gått ner till yngre åldrar hos människor i samhället. Detta syns i den växande ungdomsbrottsligheten och ungdomars inställning till livet, dvs. att tjäna pengar utan att behöva arbeta. Människor söker ofta anställningen och inte själva arbetet. Alla vill uppnå sina drömmar (för att imponera på andra) utan att behöva arbeta, utan att först ge sin arbetsinsatts och prestera på arbetsmarknaden innan de kan få betalningen. De flesta är överens om att svenska samhället växer på hyckleri som gör oss till ett bidragssamhälle, där de två största svenska aktörerna är Socialen och Försäkringskassan, som lockar människor. Dessa två företag gör Sverige till ett attraktivt land att bo i för alla i hela Världen. Politiska lögner bidrar till denna bild av Sverige, att i Sverige regnar det pengar från himmeln och att man INTE BEHÖVER ARBETA.

Idag man kan fråga sig, vilken generation som skall betala av landets skulder. Om detta får vi inget svar på från politiker. Samma pågår i andra länder, alla de aktuella politiska partierna i varje land är förbrukade.

Anser ni att H.S. har fel, får ni vänligen skriva till oss på DLS.
Pris: według ust
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Thomas - TEST

Nowoczesność wymaga wiedzy.

Se alla annonser från
Firma DLS- detektiver, livvakter, juridik, Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34, ( przy ul. Marszałkowskiej 92), 00-515 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy , oferuje usługi : Detektywistyczno-Prawne, L-ochrony osobistej, sprawy prawne oraz nowoczesne szkolenia, dla osób prywatnych i firm w Polsce, związane z/n wymienionymi usługami i szkoleniami:


1- Wykrywaniem - zdrad, niewierności, ukrytych długów, dzieci, żon, mężów, ukrytych powiązań konkubinatu, kochanek/ów, ukrytych nałogów hazardowych, narkotycznych, zaburzeń hormonalnych tzn. powiązania seksualnych przeżyć, prostytucji, pornografii, udziału w filmach pornograficznych, itd.


2- Przygotowujemy dotkniętych problemami takimi jak - rozwody, separacja, podział majątku, zmian okolicznościowych, ekonomicznych powikłań, umowy o intercyzę, sprawdzeniem wybranego partnera/ki przeszłości, itd.


3- Dokonujemy sprawdzeń i kontroli przed - podpisaniem umów handlowych, wykonawczych, dostawczych, exportowych, importowych, zabezpieczeń płatności i wypłacalności, zabezpieczeń umów jakościowych i terminowych, itd.


4- Dokonujemy - różnego rodzaju dochodzenia, sprawdzanie i szukanie błędów w śledztwach, wyrokach sądowych, intercyzach, przedślubnych umów, ukrytych chorób dziedzicznych, problemów nałogowych, zadłużeń ekonomicznych, nieuregulowanych spraw i zobowiązań osobistych. Dokonujemy też odzyskania płatności za pracę lub wysłane towary w Polsce i do Skandynawi, spisujemy umowy wykonawcze i podwykonawcze, oraz umowy współpracy, współżycia, itd.


5-Piszemy pozwy o odszkodowania , jak również wykonujemy przygotowania do prawnych uzasadnień żądań, związanych z konfliktami, problemami, jak również zakładamy sprawy o odszkodowania za pomówienia, oszczerstwa, kłamstwa, itd. dokonane i w Polsce i w Skadynaewi jak rówież pozostałych Państwach UNI, itd.


6- Zabezpieczamy i dokonujemy porozumień oraz pojednania w sprawach konfliktowych, zagrożeniowych, żądań/wyłudzeń, przemocy w małżeństwie i konkubinacie lub innych skomplikowanych powikłanych powiązań/żądań, itd.


7-Dokonujemy też doradztwa w sprawach indywidualnych, które powodują hamowanie życia i dochodów według własnych oczekiwań, itd


8- Prowadzimy n/w specjalne nowoczesne szkolenia dla strukturyzowania indywidualnego charakteru i osobowości potrzebnego do współżycia i współpracy oraz funkcjonowania w każdym społeczeństwie, itd. (Jesteśmy jako jedyni w Europie i pozostałym świecie w tych szkoleniach ).


A- Odpowiedzialność KOBIET za nową Generację ludzi


B- Jak mówić - Jak przyjąć - Jak przyznać się do PRAWDY.


C- Jak sprawdzić przeszłość wybranego Partnera/ki..


D- Miłość czy tylko Zaburzenia Hormonalne .


E- Konflikty rodzinne i przyczyny niewierności/zdrad.


F- Konflikty firmowe między pracownikami i kierującymi oraz braki u


zatrudnionych do odpowiedzialności za pracę i dochody firmowe.


Nowoczesna wiedza i ludzkie umiejętności budują dobrobyt i bogactwo w każdym społeczeństwie i każdym Państwie, co eliminuje ludzkie ciągłe negatywne narzekania, kłamania, oszustwa, które sprawiają radość dla innych.


ZAPRASZAMY do DLS
Pris: według ust
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Nowoczesność wymaga wiedzy.

E.S.G - Entrance Systems Group

Se alla annonser från ESG

Vi monterar dörrar, portar och stängsel till hemmet och industrin!


Läs mer på esg-eu.se


Pris: 0
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
E.S.G - Entrance Systems Group

SPF - Sveriges Pizza Förening!

Se alla annonser från

Sveriges Pizzabagare Förening, SPF, är en förening för landets alla pizzaälskare. Vi arbetar för att göra det lättare och lönsammare att driva pizzeria i Sverige och företräder landets ca 2500 pizzabagare och ett antal hemmabagare. Vi servar främst aktiva pizzerior. För att säkerställa framtida arbetskraft är vi även aktiva i utbildningsfrågor, så att svenska folket även i framtiden ska kunna njuta av den fantastiska traditionella, internationella och kulinariska maträtten PIZZA. Som landets alla duktiga pizzabagare tillagar. Vårt officiella namn är Sveriges Pizzabagare Förening, men vi kallas också för Sweden Pizza Federation av våra internationella kollegor och samarbetspartners.


Bli medlem idag: http ://www.pizzaforening.com

 Pris: 150
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
SPF - Sveriges Pizza Förening!

Myśl przed konflikten a nie po konflokcie

Filia szwedzkiej firmy DLS-detektiver, livvakter, juridik, Oddział w Polsce , z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34, ( przy ul. Marszałkowskiej 92), 00-515 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy POD numerem KRS 0000562785, REGON 36177463800000. oferuje usługi : Detektywistyczno-Prawne, Ochrony osobistej, sprawy Prawne oraz nowoczesne Szkolenia, dla osób prywatnych i firm w Polsce , związane z/n wymienionymi usługami i szkoleniami:


1- Wykrywaniem - zdrad, niewierności, ukrytych długów, dzieci, żon, mężów, ukrytych powiązań konkubinatu, kochanek/ów, ukrytych nałogów hazardowych, narkotycznych, zaburzeń hormonalnych t.z.n. powiązania seksualnych przeżyć, prostytucji, pornografi, udziału w filmach pornograficznych, itd.


2- Przygotowujemy dotkniętych problemami takimi jak - rozwody, separacja, podział majątku, zmian okolicznościowych, ekonomicznych powikłań, umowy o intercyzę, sprawdzeniem wybranego partnera/ki przeszłości, itd.


3- Dokonujemy sprawdzeń i kontroli przed - podpisaniem umów handlowych, wykonawczych, dostawczych, exportowych, importowych, zabezpieczeń płatności i wypłacalności, zabezpieczeń umów jakościowych i terminowych, itd.


4- Dokonujemy - różnego rodzaju dochodzenia, sprawdzanie i szukanie błędów w : śledztwach, wyrokach sądowych, intercyzach, przedślubnych umów, ukrytych chorób dziedzicznych, problemów nałogowych, zadłużeń ekonomicznych, nieuregulowanych spraw i zobowiązań osobistych. Dokonujemy też odzyskania płatności za pracę lub wysłane towary w Polsce i do Skandynawi, spisujemy umowy wykonawcze i podwykonawcze, oraz umowy współpracy, współżycia, itd.


5- Piszemy pozwy o odszkodowania , jak również wykonujemy przygotowania do prawnych uzasadnienia żądań, związanych z konfliktami, problemami, itd.


6- Zabezpieczamy i dokonujemy porozumień oraz pojedniania w sprawach konfliktowych, zagrożeniowych, żądań/wyłudzeń, przemocy w małżeństwie i konkubinacie lub innych skomplikowanych powikłanych powiązań/żądań, itd.


7- Prowadzimy n/w specjalne nowoczesne szkolenia dla strukturyzowania indiwiadualnego charakteru i osobowości potrzebnego do współżycia i współpracy oraz funkcjonowania   w każdym społeczeństwie, itd. (Jesteśmy jako jedyni w Europie i pozostałym świecie w tych szkoleniach ).


A-   A- Odpowiedzialność KOBIET za nową Generację ludzi


B-   B- Jak mówić - Jak przyjąć - Jak przyznać się do PRAWDY.


C-   C- Jak sprawdzić przeszłość wybranego Partnera/ki..


D-   D- Miłość czy tylko Zaburzenia Hormonalne .


E-   E- Konflikty rodzinne i przyczyny niewierności/zdrad.


F-   F- Konflikty firmowe między pracownikami i oraz braki u zatrudnionych do odpowiedzialności za pracę i dochody firmowe .
8-   (- Dokonujemy też doradztwa w sprawach indiwidualnych, które powodują hamowanie życia i dochodów według własnych oczekiwań, itd.


Nowoczesna wiedza i ludzkie umiejętności budują w każdym społeczeństwie dobrobyt i bogactwo każdego Państwa co eliminuje ludzkie ciągłe narzekania, które sprawiają radość dla innych. ZAPRASZAMY .   Henryk SandaPris: 0
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Myśl przed konflikten a nie po konflokcie

Dla każdego coś RATOWNICZEGO

Se alla annonser från Thomas M

Pris: 1000
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Dla każdego coś RATOWNICZEGO

FUNKCJONOWANIE LUDZI i współżycie

DLS-detektiver, livvakter, juridik z Malmo, Szwecja, otwiera w najbliższych dnia filjał firmy w Warszawie i oferuje dla wszystkich osób prywatnych i przedsiębiorstw n/w usługi:


1-Usługi detektywistyczno-prawne.  ( cena usług według uzgodnienia)


2-Usługi ochraniarskie dla osób prywatnych i firm, ( cena usług według uzgodnienia)


3-Usługi prawne dla osób prywatnych i firm, ( cena usług według uzgodnienia)


4- Nowoczesne szkolenia ( ceny na stronie internetowej)


5 –Doradztwo i konsultacja , gdy zajdzie potrzeba podjęcia decyzji dalszego działania  w następujących sprawach:  - sprawach rozwodowych i rozłąkowych,, opieka na dziećmi, podziały majątkowe,  odszkodowania -  przy zerwaniu  umowy ( rozwody też w to wchodzą) lub przywłaszczeniu mienia  lub  uszkodzenia mienia  przy  zdradach i niewierności, lub przy ukryciu długów, dzieci, żon, mężów, oraz  przy ukryciu różnego rodzaju  nałogów, oszczerstw, pomówień, lub  za niwełaściwe wsoółżycie i współpracę, itd.


Wiele  ludzi cierpi na  ukrytą przez lekarzy i polityków chorobę tzw. Choroba Fałszywości.


Ta choroba nie boli osoby chore ALE ta choroba robi i daje ból dla ludzi w otoczeniu , podczas współżycia i wspłpracy, dla zatrudnionych, itd.


Pamiętaj – Zaufanie lub ufność teoretycznie jest bardzo dobre ALE najlepiej jest od czasu do czasu kontrolować, kiedy zauważysz że zaufanie i szacunek oraz wiarygodność nie funkcjonuje w współżyciu.


CHOROBA Fałszywość -  jest w Polskim społeczeństwie celowo ukrywana  pomimo że choroba ta  jest w 100% powodem DO -  zdrad, niweirności,  brakiem szczerości,  niedotrzymywaniem  słowa, umowy, porozumienia, powoduje powstanie konfliktów, zemst, przemocy, napadów, gwałtów, depresji, bezsenności, niepowodzeń, oszustw, różnych nałogów, rzaburzeń hormonalnych , które powoidują że ludzie myślą oczyma a nie mózgiem, itd.


Ludzie którzy posiadają uszkodzoną genetykę  osobistą,  posiadają uszkodzone Geny i zawsze cierpią na chorbę Fałszywości, którą często ukrywaję pod płaszczykiem dwulicowości, Uszkodzoen Geny dziedziczą ludzie po rodzicach lub uszkadzają je sami podczas życia poprzez – różne nałogi, kosmetyki takie jak: -  farby do włosów, i paznokci, kleje do paznocki i rzęs, makijaże i  szminki, pudry do twarzy, papiersoy, alkohol, narkotyki. lekarstwa, tabletki na odchudzanie, depresje, podniesienie  siły seksualnej  wiagra, siły fizycznej anabola steroider, choroby weneryczne, bakterie z odbytnicy, prostytucji, filmów pornograficzynch,  bakterie ze zwierząt, brak higieny osobistej, bakterie z otoczenia środwiskowego, itd.


Wszyscy wiedzą  że: Prawda boli, Szczerość rani,  Dwulicowość to kłamstwa i obłuda które przy odkrycju wywołują lęk i powstaje choroba lęku  tzw. syndom prawdy.


Czytaj DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, stronę internetową.


Organizujemy szkolenia w zakładach pracy, miejscach zamiesxzkania ludzi, szkołach i uczelniach, itd.


Szkolenia nasze podnoszą wiedzę potrzebną do -  współżycia, współpracy, porozumiena obólnego przy rozwodach, konfliktach problemach itd.


Każdy może drogą mailową przesłać do nas swoją krytykę na którą odpowiemy dowodami naszej wiedzy. DLS-detektiver, livvakter, juridik , przyjmuje każdą krytyke jako naukę i jako wskaźnik krytykującego posiadanej wiedzy.


Zapraszamy ... H.S..


 


 


Pris: info
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
FUNKCJONOWANIE LUDZI i współżycie

STOPPA KONFLIKTER & PROBLEM

DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, som arbetar inom hela Sverige och övriga Europa ERBJUDER alla både privata och företagare NEDAN TJÄNSTER:


1-DETEKTIV tjänster (Pris enligt överenskommelse)


2-LIVVAKTS tjänster (Pris enligt överenskommelse)


3-JURIDIK tjänster (Pris enligt överenskommelse)


4-MODERNA utbildningar, som är ensamma i hela Världen. ( pris på hemsidan)


5-RÅDGIVNING (pris 1000,- kr) inom alla ärende SÅSOM: skilsmässor,( innan beslut fattas) vårdnaden,. bouppteckningar, skadestånd på grund av avtalsbrott (skilsmässor ingår), misstanke om otrohet, svek, dolda skulder, barn, fruar eller män, snyltande, dolda missbruk i olika former, hot, hat, falska anklagelser, förtal, kränkningar, sammanlevnads och samarbetet problem, osv.


MÅNGA MÄNNISKOR lider av en sjukdom som vi kallar – FALSKHETSSJUKDOM.  Den sjukdomen inte gör ont för den sjuke personen MEN den gör ont för - omgivningen, sammalevnads partner, samarbetspartner, arbetskollegor, osv.  


Kom ihågTILLIT är mycket bra teoretisk MEN det bästa är att DÅ och DÅ skall TILLIT KONTROLERAS, då människor inte uppfyller varandras behov och att båda prioriterar varandra som nummer ett då finns tilliten och respekt.


Den dolda FALSKHETSJUKDOMEN, är av samhället uppsåtligen undanhållen och den är orsaken TILL - Otrohet, Brist på ärligheten, Svek av löfte, överenskommelse, avtal, leveranser, uppståndelse av alla konflikter, hämnd, våld med dödlig utgång, lurendrejeri, överfall, våldtäkter, depression, sömnsvårigheter, hormon rubbningar, motgångar, missbruk, tänkande med ögonen och inte med hjärna, osv.


Människor med SKADAD GENETIK (som inte går att bota), alltid LIDER av falskhetssjukdom som DE döljer SJUKDOMEN bakom HYCKLERI. Skadad genetik eller ärver man efter föräldrar eller MÄNNISKOR skadar den under livets gång med: - olika missbruk former, skönhetsprodukter (såsom: hårfärg, nagelklister, alla kemiska borttagnings medel och smink och puder, wiagra, bantnings-glädje-depression-anabola steroider, tabletter, bakterier som kommer från analsex, djursex, prostitution, porrfilmer, brist på personlig hygien, könssjukdomar, osv.)


Alla skall vara medvetna om att::  SANNINGEN gör ont, ÄRLIGHETEN sårar och HYCKLERI framkallar lögner och övriga motgångar inkl. sanningsens syndrom.


LÄS DLS- hemsida och UTBILDA dig på DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö. Utbildningar organiserar även på din boendeort, arbetsplats, skolan, osv,……. 


Vi rekommenderar en utbildning med titel: ” Hur skall jag säga, ta emot och erkänna sanningen”. Denna utbildning eliminerar sjukdomen ” sanningens syndrom”   Du får gärna kritisera oss och skriva via mail dina åsikter, så får du svar..


DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö ta emot din KRITIK som LÄRA och SOM din kunskapsnivå och INTE som KRITIK.


Välkommen H.S.


 


 


Pris: SE TEXT
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
STOPPA KONFLIKTER & PROBLEM

rieker skor

Someone I work with visits your site regularly and recommended it in my experience to read as well. The writing style is great and also the content is top-notch. Thanks for the insight you supply the readers!
Pris: rieker skor
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
nopic

Läs info på DLS!

DLS erbjuder alla detektiv, livvakts, juridik tjänster med olika utbildmningar.


Läs mea på www .dls-detektiver.com 


Välkommen 


Pris: 0
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Läs info på DLS!<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>