defaultFirmę Kupię/Sprzedam


Myśl przed konflikten a nie po konflokcie

Filia szwedzkiej firmy DLS-detektiver, livvakter, juridik, Oddział w Polsce , z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34, ( przy ul. Marszałkowskiej 92), 00-515 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy POD numerem KRS 0000562785, REGON 36177463800000. oferuje usługi : Detektywistyczno-Prawne, Ochrony osobistej, sprawy Prawne oraz nowoczesne Szkolenia, dla osób prywatnych i firm w Polsce , związane z/n wymienionymi usługami i szkoleniami:


1- Wykrywaniem - zdrad, niewierności, ukrytych długów, dzieci, żon, mężów, ukrytych powiązań konkubinatu, kochanek/ów, ukrytych nałogów hazardowych, narkotycznych, zaburzeń hormonalnych t.z.n. powiązania seksualnych przeżyć, prostytucji, pornografi, udziału w filmach pornograficznych, itd.


2- Przygotowujemy dotkniętych problemami takimi jak - rozwody, separacja, podział majątku, zmian okolicznościowych, ekonomicznych powikłań, umowy o intercyzę, sprawdzeniem wybranego partnera/ki przeszłości, itd.


3- Dokonujemy sprawdzeń i kontroli przed - podpisaniem umów handlowych, wykonawczych, dostawczych, exportowych, importowych, zabezpieczeń płatności i wypłacalności, zabezpieczeń umów jakościowych i terminowych, itd.


4- Dokonujemy - różnego rodzaju dochodzenia, sprawdzanie i szukanie błędów w : śledztwach, wyrokach sądowych, intercyzach, przedślubnych umów, ukrytych chorób dziedzicznych, problemów nałogowych, zadłużeń ekonomicznych, nieuregulowanych spraw i zobowiązań osobistych. Dokonujemy też odzyskania płatności za pracę lub wysłane towary w Polsce i do Skandynawi, spisujemy umowy wykonawcze i podwykonawcze, oraz umowy współpracy, współżycia, itd.


5- Piszemy pozwy o odszkodowania , jak również wykonujemy przygotowania do prawnych uzasadnienia żądań, związanych z konfliktami, problemami, itd.


6- Zabezpieczamy i dokonujemy porozumień oraz pojedniania w sprawach konfliktowych, zagrożeniowych, żądań/wyłudzeń, przemocy w małżeństwie i konkubinacie lub innych skomplikowanych powikłanych powiązań/żądań, itd.


7- Prowadzimy n/w specjalne nowoczesne szkolenia dla strukturyzowania indiwiadualnego charakteru i osobowości potrzebnego do współżycia i współpracy oraz funkcjonowania   w każdym społeczeństwie, itd. (Jesteśmy jako jedyni w Europie i pozostałym świecie w tych szkoleniach ).


A-   A- Odpowiedzialność KOBIET za nową Generację ludzi


B-   B- Jak mówić - Jak przyjąć - Jak przyznać się do PRAWDY.


C-   C- Jak sprawdzić przeszłość wybranego Partnera/ki..


D-   D- Miłość czy tylko Zaburzenia Hormonalne .


E-   E- Konflikty rodzinne i przyczyny niewierności/zdrad.


F-   F- Konflikty firmowe między pracownikami i oraz braki u zatrudnionych do odpowiedzialności za pracę i dochody firmowe .
8-   (- Dokonujemy też doradztwa w sprawach indiwidualnych, które powodują hamowanie życia i dochodów według własnych oczekiwań, itd.


Nowoczesna wiedza i ludzkie umiejętności budują w każdym społeczeństwie dobrobyt i bogactwo każdego Państwa co eliminuje ludzkie ciągłe narzekania, które sprawiają radość dla innych. ZAPRASZAMY .   Henryk SandaPris: 0
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Myśl przed konflikten a nie po konflokcie