defaultFöretag Säljes/Köpes


Thomas - TEST

Se alla annonser från DLS-Henryk
Hycklare i Sverige och övriga Världen

Politiker skapade en falsk definition om att människor skall ha lika värde och vara jämställda. Dessa påståenden är vilseledande och osanna. De saknar kunskapen om att varje människa födds med olika biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar och predispositioner som erhålls från föräldrar. Det är opåverkbart vart en människa födds och med vilken genetik, så ingen har möjligheter att själv välja utseende, föräldrar, genetik, i vilket land eller på vilken plats man födds. Detta ansvar vilar på barnens mammas axlar, och som borde ha den kunskap att tänka innan hon särar ben. När människan födds och har kommit till vuxen ålder, så väljer var och en över sitt eget liv. Det enda som samhället skall se till är att människor som kan, skall arbeta och att alla skall vara lika inför lagen. Definitionen/löftet om att alla människor skall vara lika inför lagen, följs varken i Sverige eller i övriga världen, på grund av lockelsen av att inneha mer pengar. De biologiska egenskaperna, möjligheterna, förutsättningarna och predispositioner avslöjar till vad, var och en individ är lämpad för.

Alla människor har olika värde men alla människor skall ha lika rättigheter, men också lika skyldigheter, samt vara lika inför lagen. Det finns många människor vid makten som saknar den personliga genetik som krävs för att utföra sitt arbete korrekt, och detta gör dem olämpliga för maktpositioner och ledande befattningar i samhället. Tittar man på hela maktstrukturen inklusive rättsväsen, kommunala och statliga verksamheter, företagsamheten och utbildningar, inom idrott, så ser man tydliga skillnader mellan människor. Sanningen är att man måste födas med passande egenskaper för att vara lämplig som makthavare.

Vetenskapsmän har redan för länge sedan fastställt att fysisk svaga människor inte kan bli rättvisa utan de förblir falska, att de ofta missbrukar, inklusive den makt de har, att de måste hyckla för att dölja egna personlighetsbrister och kunskapsbrister, att de ofta blir inblandade i insider affärer, korruption, brott av ekonomisk natur, att de har svårigheter med samlevnad (se på alla skilsmässor) och samarbete (se på alla företagskonkurser), att de saknar ansvar för medmänniskor i sin omgivning på grund av deras avundsjuka och svartsjuka, som hos dem är starkare än deras sexuella drift. Ärligheten sårar när man öppet talar sanningen och sanningen gör ont. Människorna borde mottaga sanningen som en lära och medicin, för förbättring av personliga förmågor. Människors förmåga att kunna ta sanningen för vad det är, istället för att omedelbart ta det som kritik.
Pengar är makt, och makt ger pengar.

Strävan efter snabba och stora inkomster har gått ner till yngre åldrar hos människor i samhället. Detta syns i den växande ungdomsbrottsligheten och ungdomars inställning till livet, dvs. att tjäna pengar utan att behöva arbeta. Människor söker ofta anställningen och inte själva arbetet. Alla vill uppnå sina drömmar (för att imponera på andra) utan att behöva arbeta, utan att först ge sin arbetsinsatts och prestera på arbetsmarknaden innan de kan få betalningen. De flesta är överens om att svenska samhället växer på hyckleri som gör oss till ett bidragssamhälle, där de två största svenska aktörerna är Socialen och Försäkringskassan, som lockar människor. Dessa två företag gör Sverige till ett attraktivt land att bo i för alla i hela Världen. Politiska lögner bidrar till denna bild av Sverige, att i Sverige regnar det pengar från himmeln och att man INTE BEHÖVER ARBETA.

Idag man kan fråga sig, vilken generation som skall betala av landets skulder. Om detta får vi inget svar på från politiker. Samma pågår i andra länder, alla de aktuella politiska partierna i varje land är förbrukade.

Anser ni att H.S. har fel, får ni vänligen skriva till oss på DLS.
Pris: według ust
Kontakt:
>>> Logga in för att kontrollera uppgifter <<<
Thomas - TEST