# Bodelning. # Vårdnadstvister. # Underhållsbidrag#

Innan detektiven.eu , kommer att behandla bodelningsfråga , så vill vi först skriva : Vad som orsakar bodelning? Det är familjekonflikter eller överenskommelse som uppstår på grund av otrohet, svek, missbruk, sjukdomar, inkomster, förtal, tvister, skulder, lögner, separationer, skilsmässor, förlust av arbete, förlust av företag, brist på omtanke, barn, snålhet, död, skvaller etc.

Foto: Ewa R.

Konflikter leder till separationer, skilsmässor, där alla vill tvista om allt för att behålla så mycket det är möjligt eller för att hämnas när minsta motgång eller felaktig uttalande eller olika misstankar, uppstår under samlevnadsperioden. Allt detta framkallar ”bodelning”

BODELNING:

Bodelning görs när man separerar, skiljer sig eller när någon avlider av de närmaste. Bodelning kan man göra själv eller man anlitar en jurist eller en advokat. Var och en kan begära att tingsrätten utser en opartisk bodelnings¨man för att undvika missatnkar. När parterna har samboavtal eller äktenskapsförord eller testamente, eller gåva, så bodelningen utförs enligt vad som är inskriven i bodelnings dokument. I bodelningen delas allt, både skulder och tillgångar samt inventarier/möbler, företag, bilar, maskiner, mark, fastigheter, bankinnehåll, även egendomar som en eller båda av parterna äger i utlandet. Bodelningsförrättare ta arvode för sitt arbete, från bodelningskostnader. När det gäller barn skriver jag under rubrik vårdnadstvister.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal, är ett avtal som skrivs mellan sambor, dvs. två människor som bestämde, att de vill leva tillsammans i på villkor utan att gifta sig. Samboavtalet skrivs för att både skall ha nytta och säkerhet att investerade pengar under samlevnads tid, är säkrade och för att ha samma rättigheter som gifta och vid olika omständigheter kan ge nytta. Den sorts samboavtal kan skrivas i varje land, men den skall stämplas hos Notarius Publicus. Ett samboavtal skall vara skriftligt och båda samborna skall underteckna samboavtalet, för att det skall vara giltigt samt bevittnas av 2-vittne. Ett samboavtal behöver inte registreras vid domstol. Genom ett samboavtal kan de samboende komma överens om, att de vill att sambolagens regler om bodelning skall gälla eller inte , vid dödsfall eller separation. Det finns många exempel på samboavtal och anledningar till att sambor kan önska avtala om en framtida uppdelning av sin gemensamma samboegendom. När ett samboförhållande upphör genom separation eller dödsfall skall bodelning ske enligt sambolagen. Bodelningen, är en värdemässig hälftendelning av sambornas gemensamma bostad och bohag. Den egendom som skall ingå i denna bodelning, är bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Egendom som ena sambon skaffade innan samboförhållandet ingicks, utgör inte samboegendom om inte annat avtalades. HÄR skall väldigt noga avtalas om vad det händer, när kommer dödsfall eller separation?  Inte heller omfattas tidigare egendom såsom bilar, fritidshus och pengar av sambolagens regler i bodelning om inte annat avtalades. Ofta problemen uppstår när en av sambo är skild och har barn. De flesta i samboförhållande tänker bara på sex och åsidosätter de delar som är ofta gör problem när förhållande ändras.

Lika men ändå inte
Familjekonflikter_och_hmnd_lika_men_inte

Foto. Camilla R.

Genom att skriva ett samboavtal kan sambor till exempel avtala om att sambolagens regler om bodelning inte skall tillämpas dem emellan, antingen helt eller delvis samt om vilken uppdelning av samboegendomen de istället önskar. Om det inte finns skriftligavtal så kan tillämpas muntlig i vittnes närvaro som bekräftar överenskommet avtal att: ex att det muntligt avtalades att gemensamma egendomar vid separation skall delas till 50 % var och en eller dödsbo delas med eventuella barn i tidigare förhållande. De flesta offer i samboförhållande, är kvinnor. De gråter först när förhållande tar slut eftersom de inte har säkrat sina delar i förhållande. Innan de ingick i ett förhållande, så kvinnor först tänker med klitorrisen och de KLOKA både före och under samboförhållandet men när det kommer separation gråter dem och klagar de på allt.

Symbol för ett blint triangeldrama.

Foto. Johanna F.

Ofta separationer och skilsmässor är orsakade av tringeln drama. Det som människor kallar KÄRLEK kallar jag horman rubbningar. Hormon rubbningar ofta växer efter alkoholsex eller när en kvinna hör falska utsagor, som påverkar och rubbar hennes tänkande. Människor uppträder på samma sett som fåglar djur, etc.

De också har hormon rubbningar och besvikelse.

Familjekonflikter_och_hmnd_par_1

Foto: Anna B.

Det värsta är att kvinnor alltid tror på de falska utsagorna som männen berättar och dem är reda för att höra sanningen. Kvinnorna inte tänker på att utföra kontroller på männens utsagor när det gäller: ekonomi, arbete, sjukdomar, dolda förhållande med barn, de tror på mannens utsaga och särar de på benen. Mera om detta under rubrik 6A. Hormon rubbningar framkallar besvikelse som i sin tur framkallar olika hämnd aktioner, där slutet i de flesta fall är tragisk för båda sidor. Hämnden skapar falska anklagelser om våldtäck, sexuelltvång, anklagelser om pedofil läggning, avslöjande om olika logliga och olagliga affärer, anonyma anmälningar eller sanna om undanhållande av skatt etc. där smutskastningen i övrigt går till vänner, familjer och bekanta.

Besvikelse skapar intresse för andra och människor och dem börja tittar åt var sitt håll. Fåglar gör samma när de separerar.

Familjekonflikter_och_hmnd_par_2

Foto. Anna B.

Den största problem är, när i samboförhållande kommer barn eller kvinnan har barn från tidigare förhållande (ibland 3-5 barn med olika män.) Jag vill veta, hur de kvinnorna tänker? Hur de ser på livet , när de har 3-5 barn med fyra olika killar, ofta missbrukare, utan arbete, utan utbildning, skuldsatta till tusen, med sjukdomar från könssjukdomar till andra.? De människor som bygger sambo-förhållande på en alkoholfest eller disko, etc. är så desperata och deras förändringar i kroppen övergå till desperat sjukdom eller hormonsjukdomar, där sexs styr deras levnads funktion. Det görs snabbisar hela tiden utan att tänka på om barn vill ha den pappa. . Se snabbis på ovan  bild.
Ritat av: Krystofer L.

Kvinnor är alltid blinda, hörselskadade utan att tänka eller ta ansvar för handlingar. De tror på  lögner och vackra berättelse, och detta bedövar kvinnoes hjärna till 100 % . Detta orsakar, att de aldrig skriver samboavtal,  eftersom de inte tänker eller är de godtrogna och blyga. Deras dröm om mannens penis framkallar att rubbningar av sexhormoner som växer till enorma volymer och de blockerar andra hormoner som behövs till tänkande. Det att inte finns kärlek, redan människor visste om för längre sen. Det finns bara HORMON RUBBNINGAR, som orsakar att en kvinna eller en man kan ha samtidigt upp till 6-partners samtidigt och ha sexs med dem. Människor har sex överallt: på arbetsplatsen, i bilar, i parker, i källare, i tvättstugor, på flyg, på båtar, i trappan, på kontor, etc. 

Mera i nästa utgåva.

Skriven av Cami
SKILSMÄSSOBROTT
ALLA Statliga Förvaltningar, alla Företag och övriga Arbetsplatser samt anställda, betalar stora belopp för skilsmässobrott. Dessa brott är likvärdiga med mord och de brotten orsakar att brottsoffer blir sjukskrivna, tappar arbetsförmåga, får ekonomiska förluster, börjar med olika missbruk etc. De flesta Makthavare och Rättsväsensanställda samt anställda inom olika Statliga Förvaltningar eller Företag, etc. vågar inte ta upp de ämne skilsmässobrott, på grund av att en del eller de är brottsoffer eller de är brottssyndikat. Brottsoffer är välkomna att anlita DLS – tjänster ( www.dls-detektiver.com) för att få fram sanningen. Sanningen gör ont och framkallar olika reaktioner, såsom: ilska, hämnd, maktmissbruk, förtal, ärekränkningar, etc. Alla de som
SÅ AVSLÖJAR DU OTROHET
Människors privata problem minskar effektiviteten på utförd arbete eller ökar sjukskrivningar eller bidragsberoende eller skapar konflikter som drabbar även de närmaste! Så avslöjar du början till otrohet, svek och lurendrejeri, etc..  Detta gäller alla förhållande, gifta, sambo, etc, alla de som lovar eller säger olika ord men i själva verket de inte menar:  När Du upptäcker att din partner:  - Är ständigt trött - Har slutat åtrå Dig - Klagar alltid på hälsan - Är självupptagen dvs drömmande - Lägger sig tidigt att sova med mobilen under kudde - Börjat fixera på: kroppen, klädsel, eget utseende - Sällan vistas hemma med Dig och familjen - Saknar tid för Dig - Ändrar stilen att prata med Dig och svara på
Underhållsbidrag
Vem ska betala underhållsbidrag? Den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos, ska betala underhållsbidrag. Detta gäller såväl då ni har gemensam vårdnad som när en av er har ensam vårdnad. Sexnöje orsakar graviditeter som i sin tur skapar problem när kvinnan inte vill avbryta graviditeten och därefter kommer barn som kostar pengar . Män tror att de har fått gratis sex men de lurar sig själva, eftersom betalningen skall göras och fastställas oavsett hur mycket de ursäktar sig.   Underhållsbidrag kostar pengar och då är det dags att RÄKNA. Foto. Yuri. H. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Men om det är stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomi, så
BODELNING MELLAN MAKAR
Under ett äktenskap eller samboförhållande ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man och kvinna mer eller mindre gemensam ekonomi. När äktenskapet eller sambo upplöses, är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla sambos eller makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. I en del fall kan man dock frångå denna princip, t ex vid kortvariga äktenskap eller tidigare skriven äktenskapsförord. Så delas vid bodelningen. Foto: Alina G.Vid bodelningen bestäms vem som ska behålla den gemensamma bostaden och bohaget. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Om sådan egendom ägs
Familjekonflikter
 # Bodelning. # Vårdnadstvister. # Underhållsbidrag# Innan detektiven.eu , kommer att behandla bodelningsfråga , så vill vi först skriva : Vad som orsakar bodelning? Det är familjekonflikter eller överenskommelse som uppstår på grund av otrohet, svek, missbruk, sjukdomar, inkomster, förtal, tvister, skulder, lögner, separationer, skilsmässor, förlust av arbete, förlust av företag, brist på omtanke, barn, snålhet, död, skvaller etc. Foto: Ewa R. Konflikter leder till separationer, skilsmässor, där alla vill tvista om allt för att behålla så mycket det är möjligt eller för att hämnas när minsta motgång eller felaktig uttalande eller olika misstankar, uppstår under samlevnadsperioden. Allt detta framkallar ”bodelning” BODELNING: Bodelning görs när man
Äktenskapsförord, skyddat adress
  Äktenskapsförord eller samboavtal, görs i syfte att innan sambo eller äktenskaps ingående, skrivs avtal för att  skydda sina egendomar  som han/hon inte vill dela vid skilsmässa eller separation. Den som skyddar sin egendomen behåller de nskyddade egendomen. Idag inte finns gratis sex och samlevnads bekvämligheter etc. Kräv att på äktenskapsförord eller samboavtal skall skrivas oavsätt var de skyddade egendomar befinner sig. Innan du säger  älskling och jag älskar dig för att få sexupplevelser  -  skriv på ett äktenskapsförord eller samboavtal annars blir det dyrt. Det finns inte kärlek bara hormon rubbningar, därför otrohet, lögner, svek, srävan efdter pengar, och känslors lurendrejeri är