Under ett äktenskap eller samboförhållande ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man och kvinna mer eller mindre gemensam ekonomi. När äktenskapet eller sambo upplöses, är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla sambos eller makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. I en del fall kan man dock frångå denna princip, t ex vid kortvariga äktenskap eller tidigare skriven äktenskapsförord. Så delas vid bodelningen.

divorce-image12


Foto: Alina G.

Vid bodelningen bestäms vem som ska behålla den gemensamma bostaden och bohaget. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Om sådan egendom ägs av den andre maken, får den första maken dock överta den bara om det är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Regler gäller oavsett om makarnas bostad är en hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa, och det gäller även om bostaden och bohaget är enskild egendom på grund av äktenskapsförord. Däremot finns det inte någon rätt att överta egendom från den andra maken om egendomen är enskild genom gåva, testamente eller arv. Eftersom särskilt bostaden ofta är värd mycket pengar, kan den make som får överta den bli skyldig att betala en betydande ersättning till den andra maken. En hyresrätt anses dock normalt inte ha något ekonomiskt värde. Här allt bero på Domarna i tingsrätten som OFTAS SAKNAR den opartiska förmågan att hålla sig till LAGEN. De ofta styrs av spel bakom kulisser, egna intresse, sensuell läggning, politisk åsikt eller tillhörighet, styrs av hormoner när någon av parter inte har utseende med sig, rasursprung, bekantskap med bodelningsadvokat eller trovärdigheten, etc.

VÅRDNADSTVISTER

Varje år separerar och skiljer sig i varje land över 40 000 föräldrapar det är samboförhållande och äktenskap. För det mesta kommer dessa överens vad det gäller de gemensamma barnen, men en del av dessa gör det inte och det kommer konflikter med hämnd. Över 35 000 barn i Sverige och andra länder, lever skilda från någon av sina föräldrar. Fågan: Vem som sviker egna barn? Om detta gör pappa, så hittar han i de flesta fall kvinnan med barn. Om detta gör mamma, så hittar hon en kille som har dolda barn från tidigare förhållande eftersom han inte erkänner att han har barn med andra kvinnor. Vårdnadstvister skapar från början problem mellan en del män och en del kvinnor, men detta är orsakat av hämnd. De flesta män vill ha vårdnaden över sina barn men inom kort tid efter separationen, när de träffar en annan kvinna inser de att vårdnaden ställer till en del problemen. De vill helst att barnen skall stanna hos mamma och mamma vill överlämna till pappa. Myndigheter inkl. tingsrätter borde klart markera att barnen tills de fyller 12 år stannar hos mamma. Det sparas pengar och minskas olika hämnd och våldsamma konflikter.

Tingsrätten får bestämma var och med vem barn vill bo,eller hos  mamma eller hos  pappa.

Foto: Katia N.

Även en trogen vän hund vid separation eller skilsmässa, skappar en tvist med vem skall han följa.  I proposition 1997/98:7, föreslås huvudsakligen att i föräldrabalken skall införas ändringar som betonar vikten av samförståndslösningar mellan separerade föräldrar, samt att en möjlighet för domstolen att döma till gemensam vårdnad mot att en part motsätter sig en sådan ordning skall införas. Ovan föreslagna proposition framkallar, att barnen kidnappas, bortförs utan den andre tillstånd samt skapas konflikter som kan uppnå enorma tvistligheter.  Proposition 1997/98:7 föreslås huvudsakligen för dem som är homosexuella och adopterar barn och bisexuella som lever på ett onormalt sätt. Om vi tänker logisk, så måste det erkännas att homosexuallitet hos kvinnor och män är en sjukdom som uppstår genom skadade gener som utvecklas i kroppen under olika levnads perioder. Mera om detta för du under rubrik 6 A och 6B. Det syftet med bestämmelserna att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna, är felaktigt eftersom skilda eller separerade föräldrar ofta krigar mot varandra och vill hämnas på varandra . Detta inte kan främja barnets välmående.

Människor har mycket att lära sig från svanar, nedan fotto, när det gäller föräldrar och barn samlevnads konst.

Foto: Hans L.

Ett gemensamt rättsligt ansvar anses bidra till detta. Tilltron till att gemensam rättslig vårdnad skall förena parterna synes således stark hos lagstiftaren även om det ännu är oklart om det är överensstämmande med verkligheten. Viste ni att 90 % av första komna barn är olycksfall i arbete. Det är barn som är oplanerade eller oönskade till världen. De flesta graviditeter sker under alkoholpåverkan, narkotikapåverkan eller tvång. Av de som kallas oplanerade, så 50 % inte har biologisk pappa bara pappa som mamma valde. Förneka inte sanningen. Se sanningen i ögonen.

Mera om detta i nästa utgåva.

Skriven av: Jolanta R.
SKILSMÄSSOBROTT
ALLA Statliga Förvaltningar, alla Företag och övriga Arbetsplatser samt anställda, betalar stora belopp för skilsmässobrott. Dessa brott är likvärdiga med mord och de brotten orsakar att brottsoffer blir sjukskrivna, tappar arbetsförmåga, får ekonomiska förluster, börjar med olika missbruk etc. De flesta Makthavare och Rättsväsensanställda samt anställda inom olika Statliga Förvaltningar eller Företag, etc. vågar inte ta upp de ämne skilsmässobrott, på grund av att en del eller de är brottsoffer eller de är brottssyndikat. Brottsoffer är välkomna att anlita DLS – tjänster ( www.dls-detektiver.com) för att få fram sanningen. Sanningen gör ont och framkallar olika reaktioner, såsom: ilska, hämnd, maktmissbruk, förtal, ärekränkningar, etc. Alla de som
SÅ AVSLÖJAR DU OTROHET
Människors privata problem minskar effektiviteten på utförd arbete eller ökar sjukskrivningar eller bidragsberoende eller skapar konflikter som drabbar även de närmaste! Så avslöjar du början till otrohet, svek och lurendrejeri, etc..  Detta gäller alla förhållande, gifta, sambo, etc, alla de som lovar eller säger olika ord men i själva verket de inte menar:  När Du upptäcker att din partner:  - Är ständigt trött - Har slutat åtrå Dig - Klagar alltid på hälsan - Är självupptagen dvs drömmande - Lägger sig tidigt att sova med mobilen under kudde - Börjat fixera på: kroppen, klädsel, eget utseende - Sällan vistas hemma med Dig och familjen - Saknar tid för Dig - Ändrar stilen att prata med Dig och svara på
Underhållsbidrag
Vem ska betala underhållsbidrag? Den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos, ska betala underhållsbidrag. Detta gäller såväl då ni har gemensam vårdnad som när en av er har ensam vårdnad. Sexnöje orsakar graviditeter som i sin tur skapar problem när kvinnan inte vill avbryta graviditeten och därefter kommer barn som kostar pengar . Män tror att de har fått gratis sex men de lurar sig själva, eftersom betalningen skall göras och fastställas oavsett hur mycket de ursäktar sig.   Underhållsbidrag kostar pengar och då är det dags att RÄKNA. Foto. Yuri. H. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Men om det är stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomi, så
BODELNING MELLAN MAKAR
Under ett äktenskap eller samboförhållande ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man och kvinna mer eller mindre gemensam ekonomi. När äktenskapet eller sambo upplöses, är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla sambos eller makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. I en del fall kan man dock frångå denna princip, t ex vid kortvariga äktenskap eller tidigare skriven äktenskapsförord. Så delas vid bodelningen. Foto: Alina G.Vid bodelningen bestäms vem som ska behålla den gemensamma bostaden och bohaget. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Om sådan egendom ägs
Familjekonflikter
 # Bodelning. # Vårdnadstvister. # Underhållsbidrag# Innan detektiven.eu , kommer att behandla bodelningsfråga , så vill vi först skriva : Vad som orsakar bodelning? Det är familjekonflikter eller överenskommelse som uppstår på grund av otrohet, svek, missbruk, sjukdomar, inkomster, förtal, tvister, skulder, lögner, separationer, skilsmässor, förlust av arbete, förlust av företag, brist på omtanke, barn, snålhet, död, skvaller etc. Foto: Ewa R. Konflikter leder till separationer, skilsmässor, där alla vill tvista om allt för att behålla så mycket det är möjligt eller för att hämnas när minsta motgång eller felaktig uttalande eller olika misstankar, uppstår under samlevnadsperioden. Allt detta framkallar ”bodelning” BODELNING: Bodelning görs när man
Äktenskapsförord, skyddat adress
  Äktenskapsförord eller samboavtal, görs i syfte att innan sambo eller äktenskaps ingående, skrivs avtal för att  skydda sina egendomar  som han/hon inte vill dela vid skilsmässa eller separation. Den som skyddar sin egendomen behåller de nskyddade egendomen. Idag inte finns gratis sex och samlevnads bekvämligheter etc. Kräv att på äktenskapsförord eller samboavtal skall skrivas oavsätt var de skyddade egendomar befinner sig. Innan du säger  älskling och jag älskar dig för att få sexupplevelser  -  skriv på ett äktenskapsförord eller samboavtal annars blir det dyrt. Det finns inte kärlek bara hormon rubbningar, därför otrohet, lögner, svek, srävan efdter pengar, och känslors lurendrejeri är