ALLA Statliga Förvaltningar, alla Företag och övriga Arbetsplatser samt anställda, betalar stora belopp för skilsmässobrott. Dessa brott är likvärdiga med mord och de brotten orsakar att brottsoffer blir sjukskrivna, tappar arbetsförmåga, får ekonomiska förluster, börjar med olika missbruk etc. De flesta Makthavare och Rättsväsensanställda samt anställda inom olika Statliga Förvaltningar eller Företag, etc. vågar inte ta upp de ämne skilsmässobrott, på grund av att en del eller de är brottsoffer eller de är brottssyndikat.

Brottsoffer är välkomna att anlita DLS – tjänster ( www.dls-detektiver.com) för att få fram sanningen. Sanningen gör ont och framkallar olika reaktioner, såsom: ilska, hämnd, maktmissbruk, förtal, ärekränkningar, etc. Alla de som är skilda och tillhör gruppen ”Brottssyndikat” borde lämna sina befattningar i samhället, eftersom de är brottslingar. De flesta som tillhör gruppen Brottssyndikat, har till 99 % begått minst tre av nedan nämnda brott. Hyckleri sprider sig som ringar på vattnet eftersom alla är rädda för SANNINGEN. Vid ansökan om skilsmässan borde respektive tingsrätt överlämna ärende till Polisen för undersökningen av nedan brott. På samma sätt, när tingsrätten beslutar att göra EN psykundersökning av de åtalade.

Läs noga på våra Hemsidor och lär dig om de brott som undanhålls i samhället.  www.dls-detektiver.com eller www.detektiven.eu


domest

ALLA skilsmässobrott innehåller:

1-Avtals brott: Allt från otrohet, svek till lurendrejeri, bedrägeri, stöld av enskild  egendom och andra materiella förluster, etc.

2. Skadegörelse inklusive alla allmänfarliga brott, olaga hot, olika tvång etc.

3. Olika former av brott med förnedring, trakasseri, förtal, ärekränkning, etc.

4. Olika anonyma skriftliga och muntliga anmälningar med påhittade falska anklagelser, allt görs i syfte för att krossa den andre.

5. Brott mot liv och hälsa - Allt från kroppsskador till dödlighet etc.

6. Sexuella brott - Allt från tvång till olika sexuella avvikelser, sexuellt utnyttjande, tvång till prostitution eller delaktigheter i porrfilmer, etc.

7. Brott mot frihet samt lidande, etc.

8. Förskingrings och trolöshetsbrott, etc.

9. Brott mot familj och närstående, etc.

10. Stölder och andra tillgreppsbrott, etc.

Många kvinnor och män som utövar makten vid olika statliga eller kommunala förvaltningar inklusive rättsväsendet, ofta vid skilsmässor tillhör Brottsyndikatsgruppen. Detta ÄR BEVIS PÅ att Brottslingar som sitter vid Makten ofta kallar andra för Brottslingar medan de själva inte vill bli granskade eller kallade brottslingar. Enligt de, så alla andra begår brott förutom dem. Skilsmässobrott skall räknas som en organiserad brottslighet. Redan våra FÖRFÄDER har fastställt att frånskilda, missbrukare, pedofiler, homosexuella, religionsfanatiker, inte kan utöva makten på grund av deras hormonrubbningar och deras skadad Genmassa. Alla människor är födda med olika Gener som avspeglar individens personligheter med olika personliga kapaciteter inklusive samlevnads och samarbetes kunnande. Genmassa styr alla människors funktion i samhällslivet och med den födds individ. Människans funktion beror på olika friska eller skadade Gener som ofta framkallar sjukdomen kallad Gensyndrom och den saknar medicinskt botemedel. Människor har olika arbetes, utbildnings, samlevnads, samarbetes samt livets personliga kapaciteter. Varje människa har olika vardags funktioner som styrs av Genmassa viken ärvs från mamma och pappa, och vid felaktigt blandning av Genmassa kan föddas okontrollerade individer. De att barn som kommer från samma mamma och pappa har också olika funktioner eftersom mammas och pappas Genmassa skadas under livets gång av mediciner, missbruk, alkohol, cigaretter, mat, etc. eller av analbakterier. Genmassa avspeglar olika människor värde MEN alla människor skall ha samma Rättigheter. Jag vet att sanningen gör ONT. I svensk samhället HYCKLAS alldeles för mycket. Hyckleri avspeglas i alla samhällets grupperingar från makthavarnas oärlighet till människors inställningar till arbete och medmänniskor, etc. Dagens samhälle byggs på att ALLA människor BARA VILL HA utan ATT KUNNA GE arbetsisatts. De flesta människor saknar förmåga att: Tala sanningen, att Ta emot sanningen, att Erkänna sanningen. Sanningen gör att alla människor i alla åldrar och olika nationaliteter samt i alla samhällsklasser är FRISKA och levnadsglada.
 

Sanningen eliminerar: otrohet, svek, svartsjuka, avundsjuka, korruption, lurendrejerier, konflikter, hyckleri, missbruk, fattigdom, krig, politisk och religions fanatism, falskhet, rasism, fängslande av oskyldiga, splitring av familjer, företagsundergång, opartiska beslut, levnadsform att inte leva på andras bekostnad, sjukdomar, våld i hemmet och utanför, alla form av misshandel, mord, olika tvister mellan människor, etc.

Vuxnas/föräldrars Hyckleri skadar den NYA generationen av människor samt deformerar även ungdomars och vuxnas inställning till framtiden.

Tvivlar Ni på detta? Tänk på skilsmässor i din omgivning och därefter skriv till DLS . Läs om DLS nedan utbildningar som är UNIKA i EU samt anmäl dig till kurser.

ALLA företag, förvaltningar och andra organisationer kan beställa åt sina anställda nedan utbildningar.

1–Kvinnans ansvar för kommande generation

2–Konst att: Tala sanningen–Ta emot sanningen Erkänna sanningen

3-Hur skall utföras kontroller på en utvald partner

4-Kärlek eller bara Hormon rubbningar

5-Familjens konflikter och Otrohets misstankat

6-Företags konflikter och anställdas bristande ansvar
 

Behöver du hjälp? Anlita DLS–detektiver & livvakter & juridik tjänster.

Tala om DLS verksamheter till andra.

Välkomna  till DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö

SKILSMÄSSOBROTT
ALLA Statliga Förvaltningar, alla Företag och övriga Arbetsplatser samt anställda, betalar stora belopp för skilsmässobrott. Dessa brott är likvärdiga med mord och de brotten orsakar att brottsoffer blir sjukskrivna, tappar arbetsförmåga, får ekonomiska förluster, börjar med olika missbruk etc. De flesta Makthavare och Rättsväsensanställda samt anställda inom olika Statliga Förvaltningar eller Företag, etc. vågar inte ta upp de ämne skilsmässobrott, på grund av att en del eller de är brottsoffer eller de är brottssyndikat. Brottsoffer är välkomna att anlita DLS – tjänster ( www.dls-detektiver.com) för att få fram sanningen. Sanningen gör ont och framkallar olika reaktioner, såsom: ilska, hämnd, maktmissbruk, förtal, ärekränkningar, etc. Alla de som
SÅ AVSLÖJAR DU OTROHET
Människors privata problem minskar effektiviteten på utförd arbete eller ökar sjukskrivningar eller bidragsberoende eller skapar konflikter som drabbar även de närmaste! Så avslöjar du början till otrohet, svek och lurendrejeri, etc..  Detta gäller alla förhållande, gifta, sambo, etc, alla de som lovar eller säger olika ord men i själva verket de inte menar:  När Du upptäcker att din partner:  - Är ständigt trött - Har slutat åtrå Dig - Klagar alltid på hälsan - Är självupptagen dvs drömmande - Lägger sig tidigt att sova med mobilen under kudde - Börjat fixera på: kroppen, klädsel, eget utseende - Sällan vistas hemma med Dig och familjen - Saknar tid för Dig - Ändrar stilen att prata med Dig och svara på
Underhållsbidrag
Vem ska betala underhållsbidrag? Den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos, ska betala underhållsbidrag. Detta gäller såväl då ni har gemensam vårdnad som när en av er har ensam vårdnad. Sexnöje orsakar graviditeter som i sin tur skapar problem när kvinnan inte vill avbryta graviditeten och därefter kommer barn som kostar pengar . Män tror att de har fått gratis sex men de lurar sig själva, eftersom betalningen skall göras och fastställas oavsett hur mycket de ursäktar sig.   Underhållsbidrag kostar pengar och då är det dags att RÄKNA. Foto. Yuri. H. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Men om det är stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomi, så
BODELNING MELLAN MAKAR
Under ett äktenskap eller samboförhållande ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man och kvinna mer eller mindre gemensam ekonomi. När äktenskapet eller sambo upplöses, är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla sambos eller makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. I en del fall kan man dock frångå denna princip, t ex vid kortvariga äktenskap eller tidigare skriven äktenskapsförord. Så delas vid bodelningen. Foto: Alina G.Vid bodelningen bestäms vem som ska behålla den gemensamma bostaden och bohaget. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Om sådan egendom ägs
Familjekonflikter
 # Bodelning. # Vårdnadstvister. # Underhållsbidrag# Innan detektiven.eu , kommer att behandla bodelningsfråga , så vill vi först skriva : Vad som orsakar bodelning? Det är familjekonflikter eller överenskommelse som uppstår på grund av otrohet, svek, missbruk, sjukdomar, inkomster, förtal, tvister, skulder, lögner, separationer, skilsmässor, förlust av arbete, förlust av företag, brist på omtanke, barn, snålhet, död, skvaller etc. Foto: Ewa R. Konflikter leder till separationer, skilsmässor, där alla vill tvista om allt för att behålla så mycket det är möjligt eller för att hämnas när minsta motgång eller felaktig uttalande eller olika misstankar, uppstår under samlevnadsperioden. Allt detta framkallar ”bodelning” BODELNING: Bodelning görs när man
Äktenskapsförord, skyddat adress
  Äktenskapsförord eller samboavtal, görs i syfte att innan sambo eller äktenskaps ingående, skrivs avtal för att  skydda sina egendomar  som han/hon inte vill dela vid skilsmässa eller separation. Den som skyddar sin egendomen behåller de nskyddade egendomen. Idag inte finns gratis sex och samlevnads bekvämligheter etc. Kräv att på äktenskapsförord eller samboavtal skall skrivas oavsätt var de skyddade egendomar befinner sig. Innan du säger  älskling och jag älskar dig för att få sexupplevelser  -  skriv på ett äktenskapsförord eller samboavtal annars blir det dyrt. Det finns inte kärlek bara hormon rubbningar, därför otrohet, lögner, svek, srävan efdter pengar, och känslors lurendrejeri är