Namnet Politiska Fångar, är ett förbrukat och misshandlat namn av politiker som vill hänskjuta egna landets problem till händelse som förekommer i andra länder. Det är självklart att i den odefinierat Demokrati lurar alla och alla  borde veta och ha kännedom om att majoriteten bestämmer över minoriteten i varje Land. Minoriteten måste godkänna detta att de måste underkasta sig majoritetens styre. I varje Lands medborgare väljer sina Regeringar. Även om minoriteten inte tycker om vald Regering, så de måste acceptera detta. Tills idag jag inte fattar att alla de Ledare som stödjer minoritets gruppers våld i vissa länder, fattar inte att de spottar själva i egna ego Hur skall stödjas minoriteten,  när den gruppering  skadar eller dödar andra människor eller bränner oskyldiga människors egendomar? De Ledare som stödjer minoritets grupper i olika Länder är skyldiga till alla de brott som begåtts under revolten.                                                                                                                         I vissa länder konflikter om den odefinierat Demokrati är långdragna. De har samband med religion, stamtillhörighet, ursprung, nationaliteten samt dåligt kunskap om den moderna världens utveckling och människors funktion.  De människor som gör olika revolter i olika Länder i de flesta fall tillhör de grupper som lever på samhällets bekostnad. De Länder som kallas utvecklade Länder, luras av de revolterande grupper som drömmer om Makt, Pengar, Hämnd, etc. det är dem som vill ha allt gratis.
 

Politiska_Fangar_bild_revolt   Foto: Ebba I.
 

Den moderna världens tjänstemän, bär alkoholpåverkat politiker som skryter med Demokrati och har Maktbehov.  Många krigs konflikter uppstår på grund av att Väst Regeringar kritiserar styre i konflikt drabbade länder utan att själva lära människor arbeta att vara ärliga och godkänna Demokrati. Människor är naturens däggdjur och varje nation behöver olika styre. Det är  samma som olika djur.  Smutskastning av andras länder politiskt styre orsakar många krig som är långvariga och människor hotar och dödar varandra för ingenting. Titta på krig i Libanon, Irak, Afghanistan, fd Jugoslavien, De krigen dödade och dödar många barn, gamla, oskyldiga, etc människor.  De som medverkar för att splittra människor i varje Land, genom olika förtal, smutskastning, etc, är människor utan samvete, utan ansvar och de har syfte för vill tjäna pengar på andra bekostnad eller andras liv. Ordet Politiska fångar tillämpas i varje samhället för att splittrat människor eller för att söka ansvariga för kriget. det bästa senaste exempel är : Vad har hänt med fd Jugoslaviens medborgarna? Vad händer i Irak och Afghanistan? etc. Människor förlorar liv på grund av att ledare från andra länder vilseleder dem och framför olika osanna story.
 

Titta på Sverige 

Svenska Politiker gärna smutskastar andras länders Regeringar för att  själva alltid vill bli besserwisser De vill ha krig i andra länders för att sälja vapen men till varje pris undviker krig i Sverige. Alla kommer ihåg andra Världskriget. När alla kämpade mot Hitler,  så Sverige tillverkade varor som Hitler behövde.  Konflikter i världen har varit och kommer att vara, med tanke på att det saknas ledare i respektive land som kan styra samhället utan att människor splittras på människor vid makten och människor i opposition De Länder som har  olika kulturer, nationaliteter, religion och storleken på samhället är alltid lätt att splittra

Här vill jag beundra med all respekt LEDARE för KINA som har enormt kunskap och förmåga att styra 1.4-miljarder människor där alla har arbete och lever enligt arbetsviljan, utbildning, etc.
 Kinas President Chin Hu Jintao
 


Foto: Ho Cho
 

Detektiven.eu ger Kinas president och regering 10 st solroser av 10 möjliga.
 

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20


Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20

Politiska_Fngar_Send-Flowers-To-Friends-20


Det viktigaste är, att Kinas ledare vet vad majoriteten av befolkningen behöver och hur skall dem styras för att uppnå samhället utveckling och för att minoriten skall respektera majoriteten.  Det viktigaste är att i Kina , det är majoriteten som bestämmer över minoriteten och att de flesta i samhället lever mycket bra. Det är ett Land där hela västvärldens medborgare vill flytta sina företag, eftersom där säkerheten för den enskilde medborgare alltid garanteras. 
Så borde vara i alla Länder att minoriteten måste godkänna majoritets beslut. Självklart, att det finns också en lite grupp i Kina som alltid är missnöjda och som vill ha pengar utan att arbeta. De som vill leva på samhällets bekostnad och ställer till oroligheter i respektive Land inkl. Kina, Västländer inte kalla detta som konflikter i Kinas samhället. Den gruppen människor som vill ha pengar utan att kunna ge något från sig själva finns i varje samhället och det är de som genom våld sprider oro i samhället..

Jag förstår Kinas ledare att de är förbannade för att en kinesisk ”brottsling” som tillhör minoriteten i Kinas samhället utan att prestera något för Världen eller Kina får en Nobel pris.. De som kritiserar Kinas ledare borde skämmas och avgå från sitt politiska arbete i respektive land. Ingen i Världen förutom Kinas ledare kan  styra och utbilda samt uppfostra 1.4 miljarder människor. De Politiker som kritiserar Kinas ledare skall först vissa vad de kan innan de hoppar på Kina. 

Västvärlden har under ganska lång tid kritiserat och uttalat sig att de inte vill samarbeta med Kommunister men motsäger sin uttalande när alla företag från hela Världen vill flytta sina företag till Kina. Detta bevisar att Kommunistisk system fungerar i Världen när alla andra gråter Ledare ursäktar sig om ekonomiska kriser och klagar på folket. Den konstgjord ekonomi är bevis på hur Ledarna i olika Länder har ljugit för egna medborgare. Tills idag inte redovisades var pengar har försvunnit innan ekonomisk kris var faktum. De pengar som har försvunnit är på respektive politiska ledare bankkonto men för att dölja detta skapades konstgjord ekonomi. Handel med aktier, värdepapper, fonder, obligationer är ett stort bluff och lurendrejeri för att lura egna människor på pengar.
 

Det finns också politiska fångar Sverige bara de kallas med andra ord.

Även i Sverige finns  ”Politiska Fångar”  bara dem kallas med annan namn. Här har du några exempel: 

- Företagare som undanhåller skatt för att klara egen ekonomi och för att ge till familjen och egna barn bättre levnads standard så han/hon inte vill att deras skattepengar skall gå till luffare, krig, religion, arbetslösa, socialbidragstagare etc. De är också  politiska fångar. 

- De arbetande människor som sliter hård, betalar skatt och vill tjäna extra pengar för egen och familj skuld, därefter är de  skönstaxeras och deras liv krossas utan att någon ta hänsyn till familjen. De är också politiska fångar. 

- Pensionärer som byggde upp Sverige och hela sitt livet hård arbetade för Sverige, betald skatt och nu när de är pensionerade så  beskattas de att i vissa fall människor äter hund eller katt mat för att överleva.. De är också politiska fångar. 

- Barn som skäl godis i affären på grund av att mamma eller pappa har dåligt ekonomi och själva inte kan motstå frestelsen,etc. De är också politiska fångar. 

- Alla de som motsätter sig utlandshjälpen och i protest tar de pengar från företagskassan, (när de får tillfälle)  ÄR  deformerade och vilseleda av olika fackföreningar och falska Politiska Löfte, etc - kan också kallas politiska fångar. 

- Frånskilda människor som på grund av hormon rubbningar inte kunde kontrollera motgångar och förluster i familjen -  kan också kallas politiska fångar.
 

Det finns många exempel till på Vem skulle mera kallas ”Politiska Fångar” i Sverige. Alla de som inte vill acceptera att landets makthavare slösar bort och förskingrar skattepengar, där Politiker bedriver politiskt lurendrejeri , etc så de som motsätter sig detta är obekväma för makthavare i Sverige, etc. De görs indirekt till Politiska fångar genom anstifta falska åtal eller olika skattekontroller för att samhället skall misstro dem. Makthavarna i varje land borde tänka genom hur många  har de sk.”Politiska Fångar”  i egna fängelser men de kallas med andra namn.
Detektiven.eu genom att skriva sanningen vill öppna ögonen för många människor som behöver ett stöd och hjälp. Ni vet väl att när man talar och skriver sanningen kan man bli också en ”Politisk Fånge”.
 

Mera i nästa utgåva.
 

Skriven av Nikita .L.

Bestraffning av oliktänkande i samhället
I de flesta Länder i Världen finns samma problem. De Makthavare som lever dubbelt liv och vid känsla att bli avslöjat hittar på de olika anklagelser mot de som är obekväma görs även i Sverige. När de vill behålla makten eller ta makten från någon annan , så börjar de med falska anklagelser där ofta utnyttjas hjälp från sina kollegor med uttalande: du gör mig tjänst idag så imorgon jag gör tjänst för dig. Till makten kommer alldeles för många makthärskare och bluffare som inte vill att andra skall kontrollera eller granska de. De ofta kallar andra för brottslingar och själva framställer sig som "Guds Barn" allt för att behålla makten. Bland dem finns Regeringstjänstemän, Åklagare, Domare, Poliser eller Kommunalråd etc, som gör svarta affärer och i
Domarnas ansvar i arbete?
Varken domare eller nämndemän eller åklagare vill ansvara för felaktiga rättsväsens dom /beslut , när det gäller rättegångar med falska anklagelser  eller när den oskyldig döms till fängelse på grund av olika Makthavarens påtryckningar.  Den skada inte går att ersätta med pengar eller ursäkter - när den dömde förlorade allt, livets år, familjen, förmögenhet, vänner, företag,etc och när hon/han i media utmålades som den största skurken , för att journalister vill tjäna pengar och tidningar betalar svarta pengar för att få information i
Vem är en advokat eller JurKand?
En man eller en kvinna som har slutat juridik, har en personlighet för att hjälpa de svaga i samhället, och är alltid på den svage sidan i samhället. Orkar snabb läsa olika utredningar och snabb förstår olika ärende eller utredningear. Namnet advokat, är inte en utbildningstitel, det är en titel som man får genom att bli medlem i en förening som heter Advokatsamfund.  När 3- år medlemskap har gått, får han legitimation från Advokatsamfundet, då betalde han redan under 3 år dyra medlemsavgifter. Slutsats varje advokat köper sin advokattitel genom medlemsavgifter i Advokatsamfund som är en privat förening.Kom ihåg - Advokater som är avlönade av Rättshjälpen (Staten) läser dina handlingar på korridoren, eftersom de får betalt från Staten oavsett om de vinner
I SVENSKA FÄNGELSE SITTER 50 % OSKYLDIG DÖMDA
I Svenska fängelser har dubbla stängsel båda på 2,5 meter höga med alarm.  Först högt stålnät och efter en hög mur som ingen krossar, bevakat av olika kameror och larm.   Foto: Jörgen N. Detta kan inte kallas Demokrati, när människor fängslas utan bevis eller när de fängslas för att de talar sanningen. Detta är makt demonstration och sätt att krossa livet till DE som är obekväma för makthavare. Det värsta är att det fabriceras falska bevis när man bestämmer sig att sätta den människan i fängelse.  De oskyldig dömda har svårt att få en Resning i målet i Högsta Domstoeln eftersom för det första de inte är trovärdiga eller saknar pengar att anlita en Advokat eller Jurist samt att Högsta Domstolen skyddar dem domare som gör fel eller tjänster
Häktande & Fängelse & anställda maktmissbruk
FÅNGAR ÄR TILLGÅNG TILL VARJE REGERINGDetektiven.eu skriver om alla problem och allt den maktmissbruk som görs för att tvinga andra underkasta sig.  Människor får sanningen och kännedom om Var och Hur  slösas bort skattepengar  av Politiker samt Vem som hycklar vid makten, etc.  Politiker klagar på ekonomi men de saknar kunskap om hur ekonomi skall skötas eller vad som skall det göras för att ekonomi skall återställas hos människor i samhället. Det måste vara fel när en grupp arbetande människor och företagare beskattas hård för att ge till de andra som inte vill arbeta gratis pengar. Det att häkta människor eller sätta de i fängelse kostar pengar och det är enorma pengar. Ingen Regering i världen vill redovisa alla de kostnader eftersom det är en känsligt
Politiska Fångar?
Namnet Politiska Fångar, är ett förbrukat och misshandlat namn av politiker som vill hänskjuta egna landets problem till händelse som förekommer i andra länder. Det är självklart att i den odefinierat Demokrati lurar alla och alla  borde veta och ha kännedom om att majoriteten bestämmer över minoriteten i varje Land. Minoriteten måste godkänna detta att de måste underkasta sig majoritetens styre. I varje Lands medborgare väljer sina Regeringar. Även om minoriteten inte tycker om vald Regering, så de måste acceptera detta. Tills idag jag inte fattar att alla de Ledare som stödjer minoritets gruppers våld i vissa länder, fattar inte att de spottar själva i egna ego Hur skall stödjas minoriteten,  när den gruppering  skadar eller dödar andra människor eller
Hormon rubbningar och makten
Hormon rubbningar skapar fängslande av människor som talar sanningen eller är de klokare än makthavare eller makthavare misstänker att vederbörande kan avslöja sanningen om makt lurendrejeri. I varje land minst 10 % av fångar är människor som tänker annorlunda och inte vill acceptera makthavarnas smutsiga spel. De människor direkt anklagas och skapas falska utredningar, där polisen, åklagare, domare medverkar för att rädda makthavarens kompis ställning i samhället. Livet i fängelse. Foto: Arne T. Personligen känner jag en del fall, där politiker, åklagare, domare som var inblandade i narkotika härvan men avslöjande orsakade att alla hamnade i fängelse. Många stora försäkringsbedrägerier utförs med hjälp av maktfolket. De som hjälper är vanliga knegare som
Straff för oliktänkande i samhället
Bestraffning av oliktänkande i samhället finns i varje land. Detta görs i syfte för att eliminera Politiska konkurrenter eller för att eliminera de som vill göra brott bedriven i den dolda av Makthavare. De flesta i samhället´, har svårt att tro på detta men tyvärr den smutsiga kampen om Makten och om styre är i varje Land i varje samhället..  De som vill ha makten  har ofta olika dåligt förflutna och har de varit indragna i olika svarta affärer. etc.  Ofta , nästa 99 % av makthavare dras in till snygga sexiga tjejer/ kvinnor eller män. Detta kräver från dem att vissa både lyx och ett liv i överflöde. Varje människa drömmer om livet att ha makt och att  bli rik, samt ha så mycket pengar som möjligt för och leva med lyx, dyra bilar och snygga
Hyckleri
Före detta Länspolischefen, lärare på Polis Högskola, Göran Lindberg  omhäktades på fredagen, misstänkt för flera grova sexuellt brott och våldtäkt Han är inte ensam om den typen av sidoverksamheter. Foto: Pekka L.  Göran Lindberg är enligt Södertörns tingsrätt misstänkt, (  på sannolika skäl av den starkare graden av misstanke, när det gäller tre av åklagarens fem) anklagelsepunkter: för  grov våldtäkt, våldtäkt och flera års koppleri. Han nekar fortfarande till brott. Här är listan över de brott Göran Lindberg misstänks för :  1 - Våldtäkt den 8 januari 2009 i Bandhagen. 2 - Förberedelse till grov våldtäkt mot barn den 25 januari 2010 i Stockholm, Solna och Falun. 3 - Grov våldtäkt den 31 januari 2007 i Täby. 4 -
Kvinnlig domare känner sig hotad
De senaste nyheter som sprids i media om att en kvinnlig Domare - Rådmannen vid Malmö tingsrätt känner sig hotad, är den största bluffen som kan upptas i samhället. Den kvinnliga domare som har hoppat av och inte ville döma i koppleri målet har i verkligheten hoppat av på grund av andra orsaker. Det finns misstankar att Rådmannen undanhåller sanningen som kanske är följande: 1 - Hade hon kanske en nära relation till eller med någon av de åtalade ”som kallas Italienare” som visade sig att det är en
Polisman åtalad för koppleri
En polisman i Göteborg som arbetat mot sexhandel åtalades i dag för koppleri. Den 40-årige polismannen har enligt åklagaren låtit en prostituerad kvinna använda hans bostad för prostitution. Polisen har också kört kvinnan till sexköpares bostäder och ha växlat in utländsk valuta som hon fått i betalning. Polismannen förnekar brott men medger att han "varit med vid vissa situationer", uppger åklagaren. Detta framkallar frågan: På vem skall man lita? Min fråga är vad är detta? Hyckleri eller psykisk sjukdom som finns hos de flesta på toppen.     Varför Poliser missbrukar makten?  Dags att införa lämplighets tester samt göra grundläggande undersökningar av sökande. Skriven av Håkan