Sekretess

Foto: Laila N.

Internets magasin Detekiven.eu arbetar i Sverige, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Polen, England, fullkomligt konfidentiellt och är på Din sida till 100 %, oavsett vilken form av ditt samarbete du har med oss. Allt handläggning av ärende och inköp av artiklar, foto, tips och uppgifter, sker också konfidentiellt.

Diskretion är ytterst viktig för detektiven.eu. Du skall kunna kontakta och använda dig av oss, oavsett vilket problem Du har i livet eller oavsett hur prekär situation du blivit försatt i eller vad du vill avslöja för samhället. Sekretessen lika viktig för detektiven.eu som den är för Dig. Vi värdesätter diskretion hos våra anställda, precis som De uppskattar vårt tysta tillvägagångssätt. Naturligtvis är det bra för detektiven.eu att arbeta anonymare, med tanke på alla artiklar vi skriver innehåller sanningen och sanningen gör ont.

Det är säkert väldigt viktigt för Er att uppgifter som yppas vid möten och samtal med detektiven.eu inte kommer i fel händer. Du kan vända Dig till detektiven.eu med alla problem, drömmar, förväntningar, missnöje, besvikelser, alla motgångar  utan att du behöver vara oroligt för omgivningen. Vi lever i 2000-talet och var och en skall leva enligt principen " vi lever för människor och människor lever för oss", därför detektiven.eu verksamheten är också till för dig.

www.detektiven.eu