Utbildningar

 

Detektiven.eu erbjuder alla människor och företag nedan unika utbildningar:

 

1 – Kvinnans ansvar för kommande generation: – utbildningen riktas till alla tjejer  och kvinnor för att erhålla kunskap och kännedom om - hur skall väljas den bästa Gener för kommande barn om kommer att bli den Nya Generation i samhället.  Gener styr varje människans liv från födsel  till döden, där ingår lyckan, framgångar och motgångar, samarbetssvårigheter, bra psyke, etc.  Barn som är födda med dåliga Gener, är straffade redan från födsel, då i deras liv hela tiden förekommer de  ständiga misslyckanden, motgångar, konflikter, svårigheter med utbildning, uppfostran, arbete etc. Den utbildningen är det billigaste läran till föräldrar, ensamma tjejer, kvinnor för att få den bästa avkomma enligt allas förväntningar. Mera på utbildningen.

Pris erbjudande – 2.000,- kr/pers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Konst att: Tala sanningen – Ta emot sanningen – Erkänna sanningen: – utbildningen riktas till alla människor som vill öka sin kunskap för att förändra egen personlighet och forma och förändra karaktär, utbildning, samlevnadsstil, samarbete, etc. Särskild behov har tjejer och kvinnor, för att inte sära på båda ben direkt när män ” skryter, berättar osanna utsagor, ger falska löfte,ljuger om allt,  etc”.  Detta  är en stor konst att lära sig leva med rent samvete. Den utbildningen, är det billigaste läran för alla för att hitta orsaker till konflikter, otrohet, äktenskapslurendrejeri, svårigheter med samlevnad och samarbete, etc.

Mera på utbildningen.

Pris erbjudande – 2.000,- kr/pers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 - Hur skall utföras kontroller på en utvald partner: – utbildningen riktas till de som vill ha  kunskap om, hur skall alla människor eliminera i livet: våld, sjukdomar, lurendrejerier, falskhet, otrohet, samt ge till kommande bar bra Gener, etc. för att drömmen om det perfekta livet skall uppfyllas. Det kommer fram de dolda egenskaper som finns hos den respektive och utvalde eller hans familj. Den utbildningen,  är det billigaste läran för alla för att eliminera och för att kunna förebygga alla motgångar i  livet, och veta om alla defekter som den utvalde har innan de kommer fram under livets gång. Lär er, att allt som blänker är inte GULD. Mera på utbildningen.

Pris erbjudande – 1.500,- kr/pers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 -  Kärlek eller bara Hormon rubbningar: - utbildningen riktas till alla människor som vill ha  kunskap om hur skall förebyggas blindhet,att inte vara lurad av orden ”Kärlek” eller ”Älskar dig” etc, eftersom De orden saknar sanningen och skapar falskhet hos människor till 99%. De används i syfte för att vilseleda motparter och i syfte för att erhålla egen vinning eller ekonomiska förmåner eller sex äventyr, etc. Hormon rubbningar, gör att både KVINNOR och MÄN, kan ha samtidigt många hemliga Partners, där sexäventyr styr deras falskhet, dold bakom uttalande av orden  ”Kärlek” eller ”Älskar dig” etc, som framkallar skilsmässor, tragedier,svartsjuka,ilska hämnd, etc. Skilsmässor drar alla barnen till livet i fattigdomen som orsakar att barn börjar med missbruk, våld, prostitution, kriminella handlingar. Den som begär skilsmässa borde vara straffad för att barnens liv och miljö deformeras. Om orden ”Kärlek” eller ”Älskar dig” etc, hade sanningen i budskapet, så skilsmässor, separationer, konflikter, otrohet, etc har inte funnits. Den utbildningen är det billigaste läran för att undvika i livet:  skilsmässor, separationer, konflikter, otrohet, våld, missbruk, etc. Mera på utbildningen.

Pris erbjudande – 1.500,- kr/pers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla Företag, Förvaltningar eller olika Organisationer, kan också beställa ovan utbildningar i syfte för att uppnå hos anställda effektivt arbete och för att eliminera konflikter bland anställda, samt olika sexäventyr etc, på arbetsplatser. Tveka inte, våga utbilda dig, för att kunna följa med den modern utveckling i samhället.

Anmälningar skall göras till en av de e-mail som är uppgivna under rubrik " Kontakt"

Välkomna till : detektiven.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom ihåg!

Sanningen gör ont:  De flesta människor i alla samhällsklass ha dåligt samvete och är rädda för sanningen.

Sanningen framkallar: konflikter, hämnd, motgångar, falskhet, lurendrejeri, mord, etc.

Alla borde stödja nytt tänkande i samhället!

---------------------------------------------------------------------------------------