SÅ UPPTÄCKER DU ATT FÖRETAGETS NEDGÅNG NÄRMAR SIG

När du som ledare/företagsägare upptäcker att dina anställda: 

- Kommer ofta sent på morgonen och helst går tidigt hem.

- Gör ingenting under de sista timmarna på arbetet.

- Tar rökpauser och lunchpauser längre än föreskrivet/avtalat.

- Är fysisk trötta på jobbet och ofta tänker på något annat än arbete.

- Ofta är sjukskrivna på olika påhittade sjukdomar.

- Ofta kommer med osanna ursäkter för utebliven prestation.

- Gör bristfälliga redovisningar, levererar ofta bristfälliga varor, inte håller tiden, etc.

- Ofta talar i telefon om privatsaker eller Surfar på internet istället för att utföra sin arbetsuppgift.

- Tar inte det ansvar som de åtagit sig enligt anställningsavtal.

- Visar sig vara helt annorlunda än vad som förespeglats vid intervju eller på ansökan om arbete.

- Ljuger för dig om allt för arbetsmisslyckande och ofta uppsåtligen gör sönder maskiner, etc.

- Är ovilliga att påta sig ny ansvar för att åta sig nya arbetsuppgifter, etc.

- Ofta kommer med olika anledningar för att sluta tidigt eller ta ledigt.

- Ofta är missnöjda eller irriterade och hamnar i konflikter med medianställda

- Provocerar ledningen för att bli avskedat då gratis förmåner skall nyttjas.

- Ofta de börjar bilda  grupperingar eller revirer fört att framkalla osämja på företaget.

- Uppehåller sig oftare på toaletten, fikarummet eller annan utrymme, med mera.


NY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT- MODELL:

A) Under Taylorismen (1900-) togs ingen hänsyn till mänskliga faktorer på arbetsplatsen.

B) När dessa togs med i beräkningarna (1970-) blev arbetsplatsen mer effektiv och trivsam, då anställda motiverades att ta ansvar för företagets vinster men inte för företagets förluster.

C) NU (2000-) är det dags att ta steget vidare, då anställda måste ansvara för företagets inkomster utan att alltid skall de motiveras. Anställda  ta ansvar för företagets vinster och förluster. Det krävs för att ägarna kan få ett större personligt engagemang i arbetsanskaffning, då det uppnås ett mer effektivt arbete som anställda skall utföra. Ingen företag kan överleva om anställda bara vill ha och ta utan att ge effektiv arbete.

Om ett företag skall vara framgångsrikt i ett modernt samhälle måste FÖRETAGSLEDNINGEN (både inom privat och offentligt sektor) ta med i beräkningarna att: NYA anställningsavtal måste skrivas och att privata problem som påverkar den anställdes EFFEKTIVITET på arbetsplatsen skall vara inskriven i arbetsavtal . Arbetsinsatsen skall vara  direkt knuten till den anställdes LÖN och situation utanför arbetsplatsen. Om anställda skall dela vinsten - så anställda måste också ansvara för förluster eftersom avtalat lön skall vara avspeglat i arbetsprestation. Varje företag och myndighet skall sträva efter att varje anställd skall vara effektiv på sin arbetsplats, dvs. 8 - timmar/dag inte endast för 2-3 timmar/dag som i nuvarande läge. Personalen görs effektiv genom att skriva in i anställningsavtal detaljerat arbetsuppgifter inkl. arbetstiden för varje uppdrag. Om detta avtal inte uppfylls till 100% skall det naturligtvis vara den anställde som ansvarar för alla förluster,  som har uppkommit på grund av anställdes dåligt arbete. På detta sätt byggs ett system som är: självkontrollerande, ger ett verkligt personligt engagemang och har en naturligt självklar ansvarsfördelning på varje företag.

I varje anställningsavtal skall det klart framgå att arbetstrygghet åligger hos bägge parter - den anställde skall ha anställningstrygghet genom att ha arbete OCH  företaget måste ha trygghet att den inte behöver till varje anställd skaffa en vakt för att den anställde frambringar inkomster åt företaget. 

Varje Företag för att lyckas i framtiden måste göra omorganisering på varje arbetsplats och skriva NYA anställningsavtal med detaljerade arbetsuppgifter, specificerade mål, krav på arbetseffektivitet och hälsoansvar både i det privata såväl offentliga sektor. Den fördjupade avtalsstrukturen frambringar ett belöningssystem som direkt motsvarar arbetsuppgiften som utförs, måste bli garanti för bägge sidor att kunna ta och att kunna ge. Det kostar, men i längden blir det billigare. Alla företagare som väntar för länge kommer  att bli ett offer för den gammaldags struktur, som lärde anställda att bara ta utan att ge där ställada krav på anställda tolkas som påhopp, diskriminering, etc. Tider för Fackföreningar är över, eftersom de deformera mest människor.. Det är dags att sluta lura människor på som kallas provanställningar och fastanställningar. Fackföreningspampar skall sluta ta feta löner, festa för 4 miljoner kronor och vilseleda människor. Facket kräver  från anställda bara dyra medlemsavgifter.

En sak är säkert att det inte finns företag som avskedar bra anställda. Varje anställd måste kunna sköta sin hälsa för att kunna utföra bra arbete, dvs sova mellan 7-8 timmar, äta bra, inte missbruka alkohol, narkotika, cigaretter, vara själv disciplinerat i den privata livet  och festande, knullande, etc skall planeras när tiden tillåter.

Olika bidrag i samhället deformerar unga och gamla människor och gör de människor till handikappade, dvs:  Eunucker, Missbrukare, Brottslingar, Otrogna, Falska, Psyksjuka, mm.

Människors klagande på Stressen eller Depression eller att de är Utbrända, etc, är endast bevis på:  att människor skapar osanna story och ursäkter för att manipulera andra för egen ekonomisk vinning  som i sin tur bevisar  att vuxna människor inte kan organisera sitt vardagslivet både med arbete, barn, sex, träning, etc.

Skriven av Henke.

ADRESS

Postadress:
Box 5149
200 71 Malmö

Besöksadress:
(enligt överenskommelse)

TELEFON

Kontor: +46 - (0) 40 616 03 31

Mobil: +46 - (0) 763 230 686

Jour: +46 - (0) 763 230 686

E-POST

Allmänna frågor:
info@detektiven.eu
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Företags Annonsering:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.