SANNINGEN ÖGONBLICK

Det är dags att Regeringen återinför Tjänstemannas ansvar som stoppades under år 01-01-1976 av Olof Palme med Hans Geijer genom övertalning av föreningen "Svenska Fri Murare Orden. Statens ansvarsnämnd skall omorganiseras så anställda är direkt underkastade Stadsministern och alla i samhället kan göra anmälan mot Domare, Åklagare, Polisen,. Politiker som missbrukar Skattebetalarnas pengar, osv.

Ett arbete inom staten eller kommun innebära stort inflytande över viktiga samhällsfunktioner eller enskilda medborgares liv. Därför kan statligt anställda få olika påföljder – till och med fängelse – om de missköter sina arbetsuppgifter. Det brukar kallas tjänstemannaansvar.
Alla ideella föreningar såsom: Olika Fackförbund, Hyresgäst föreningen, Svenska Fri Murare Orden som har c;a 15,000,-. medlemmar såsom; Domare, Åklagare, Poliser. Höga befattnings tjänstemän, osv, olika Nämnde stiftelse, osv, skall frånkopplas från Politisk STYRE.

Lagen Tjänstemannaansvar är ett samlingsbegrepp som brukar avse en kombination av disciplinrättsligt ansvar och straffrättsliga åtgärder mot ALLA offentliga tjänstemän oavsett BEFATTNING.. DESSA ska ju arbeta i medborgarnas intresse, vilket ställer extra höga krav på transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande.

Vad är tjänstemannaansvar? Ett jobb inom staten som är VÄLAVLÖNAT och kan innebära stort inflytande över viktiga samhällsfunktioner eller enskilda medborgares liv. Därför kan statligt anställda få olika påföljder – till och med långa fängelse – om de missköter sina arbetsuppgifter. Det brukar kallas tjänstemannaansvar

I Regeringsförklaringen den 18 oktober 2022 framgår. att den NYA Regeringen bekräftat att tjänstemannaansvaret på nytt skall åter införas i Sverige, som kommer att rädda Sverige och människors funktion på olika befattningar. Hur och hur snabbt detta skall ske måste snarast offentliggöras för att stoppa ORÄTTVISOR, STALKNING AV OBEKVÄMA, OSKYLDIGA DOMAR och BESLUT samt STOPPA KORRUPTION, MUTOR, BEDRÄGERIER, FÖRSKINGRINGAR AV SKATTEPENGAR, osv.  Om detta ämne har det skrivit åtskilliga artiklar tidigare – bland annat i Medborgarrättsrörelsens (MRRs) tidning i Sverige – Detektiven.eu under många år, men utan att det har hänt något ändring från Regerings sidan..

Ämbetsmannaansvaret som den dåvarande statsministern Olof Palme tillsammans med Justitieministern Lennart Geijer avskaffade 01-01-1976, genom övertalning av föreningen "Svenska Fri Murare Orden., orsakade att både statliga och lokala tjänstemännens ansvar för sin Myndighetsutövning, har fått garanti från Svenska Fri Murare Orden, som styr i den dolda Politisk system och höga tjänstemän , att de inte kan avskedade oavsett brottslig handling.

Den som missbrukade sin ställning eller försummade sina åtaganden kunde ställas under straffrättsligt ansvar på ett mer långtgående sätt än vad som är möjligt med dagens regler och anmälningar är NEDLAGDA.
Allvarliga tjänstefel i våra domstolar enligt dagens regler för tjänstefel beivras inte som de borde. Det betyder att domare som inte följer lagens bestämmelser och lagar inte straffas för brott och inte kan avskedas. .
Statliga tjänstemän som missbrukar sin ställning och missbrukar LAGAR som omfattar deras verksamhet inte heller längre straffas för sina försyndelser, fram till nu. Därför måste ett straffansvar i förhållande till vilka fel som begås och konsekvenserna av dessa fel beivras på ett helt annat sätt än vad som sker i dagens Sverige.

Lennart Geijer, Sveriges justitieminister 1969–1976, hade enligt en hemlig promemoria 1976 från rikspolischef Carl Persson till statsminister Olof Palme nämnts som en av flera högt uppsatta personer vars agerande eventuellt kunde ha skadlig verkan för rikets säkerhet. I fallet Geijer misstänktes denne kunna ha köpt sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till främmande makts underrättelsetjänst, på en bordell driven av Doris Hopp.

Promemorian hävdade, att det INTE skulle finnas några direkta, trovärdiga vittnesbelägg för detta eller att misstanken var stark. Dock måste Geijer enligt Polisen betraktas som en potentiell säkerhetsrisk så länge misstankarna förblev outredda.

Efter det att journalisten Peter Bratt i mitten av november 1977 skrivit om promemorian i Dagens Nyheter, dementerade Geijer och Olof Palme historien [förtydliga] och DN blev skadeståndsskyldigt. Promemorian blev offentlig 1991 och bekräftade i princip Bratts artikel när det gällde Polisens ställning till behovet av utredning och säkerhetstänkande; däremot har inga undersökningar, då eller senare, kunnat visa att det skulle ha funnits någon substans i påståendena om Geijers och andras bordellbesök, vilka härstammade från bordellmamman Doris Hopp själv.

Det var en brottsutredning under 1976 som 1977 ledde till den politiska skandal som kom att kallas Geijeraffären. Den så kallade bordellmamman Doris Hopp greps av Polis i Stockholm i maj 1976 och åtalades för koppleri. Bland hennes kunder påstods finnas flera av samhällets högsta toppar.
De behövde emellertid inte vittna. Inte heller åtalades de, trots att flera prostituerade var under 18 år; en var bara 14 år.
Säpo var intresserade eftersom flera Polska kvinnor, som hade kontakt med Polska ambassaden, arbetade på bordellen.

Bordell prostitution flyttades på olika arbetsplatser inom De Statliga och Kommunala Förvaltningar, där även numera tilldelas olika väl avlönade befattningar för sexuella tjänster.

Alla kommer ihåg manen från Svenska Akademi som straffades för 7-år gammal våldtäkt på grund av han inte uppfyllde löfte för , sexuella tjänster, att ge till kvinnan utlovad befattning .
Påstående om att han tog livet i fängelse är felaktig, eftersom inom Kriminalvården finns i den dolda Kommando som hjälper obekväma att andas.

Alla kommer ihåg även fallet Linda Staaf som ligger bakom Polischefens Mats Löfving död och numera har hon förlovat sig med Sveriges ÖB och t.o.m. startat gemen samt firma, för att flytta Statliga pengar till egen bolaget.

TÄNK MODERN OCH TÄNK NOGA

ADRESS

Postadress:
Box 5149
200 71 Malmö

Besöksadress:
(enligt överenskommelse)

TELEFON

Kontor: +46 - (0) 40 616 03 31

Mobil: +46 - (0) 763 230 686

Jour: +46 - (0) 763 230 686

E-POST

Allmänna frågor:
info@detektiven.eu
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Företags Annonsering:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.