Underhållsbidrag

Vem ska betala underhållsbidrag? 

Den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos, ska betala underhållsbidrag. Detta gäller såväl då ni har gemensam vårdnad som när en av er har ensam vårdnad. Sex nöje orsakar graviditeter som i sin tur skapar problem när kvinnan inte vill avbryta graviditeten och därefter kommer barn som kostar pengar . Män tror att de har fått gratis sex men de lurar sig själva, eftersom betalningen skall göras och fastställas oavsett hur mycket de ursäktar sig.   Underhållsbidrag kostar pengar och då är det dags att RÄKNA.


Foto. Yuri. H.

När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Men om det är stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomi, så kan det upplevas som orättvist. I sådana fall kan det vara klokt att ni skriver ner vad var och en av er betalar för barnet och sedan fördelar den summan på ett sätt som verkar rättvist.

Till vem ska underhållsbidraget betalas? Det är barnet som har rätt till underhållsbidrag. Men det är bo föräldern som tar emot pengarna för barnets räkning och företräder barnet i frågor som rör underhåll. När barnet blir 18 år ska bidraget betalas till barnet om barnet studerar vidare. När ska underhållsbidraget betalas? Från den dag ni föräldrar flyttar isär ska den av er som inte bor med barnet betala underhållsbidrag. Det gäller oberoende av om ni varit gifta eller samboende eller om ni aldrig bott tillsammans ska underhållsbidraget betalas från barnets födelse. Huvudregeln är att underhållsbidraget ska betalas i förskott för varje månad. Ett bidrag som avser december månad ska alltså betalas senast den 30 november. Kvinnan kan också betala underhållsbidrag till manen om omständigheter kräver detta. Hur beräknas underhållsbidraget? Underhållsbidraget ska bestämmas med hänsyn till barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas ekonomiska förmåga inte till missbruk och lyxprylar. 

Ni föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån inkomst och förmögenhet. Vid tvistligheter måste myndigheter i varje land blanda sig och räkna den enskildes inkomster.  Dags att räkna pengar och se till alla sina inkomster och tillgångar. Det billigaste varianten är komma överens i annat fall blir det blir det Myndigheters räkning. Slutsatsen är enkelt: Ta kalkylator med dig när du skall ha sex.

Mera i nästa utgåvor.

Skriven av Camilla N.

ADRESS

Postadress:
Box 5149
200 71 Malmö

Besöksadress:
(enligt överenskommelse)

TELEFON

Kontor: +46 - (0) 40 616 03 31

Mobil: +46 - (0) 763 230 686

Jour: +46 - (0) 763 230 686

E-POST

Allmänna frågor:
info@detektiven.eu
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Företags Annonsering:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.