Vad det är en människas Gen?

Gener, är en enhet ärftliga egenskaper hos varje människa, som ärvs från föräldrar till barn. En biologisk Gen, är en sekvens av DNA,  som i allmänhet kodar för ett visst protein. Genen är ett slags styrka på ett visst protein som styr och skapar människans funktion inom alla områden. Människan har ungefär 30 000 olika Gener i varje cell. En Gen består av en sekvens nukleotider som genom den genetiska koden beskriver en sekvens av aminosyror, som i sin tur bygger upp ett protein. DNA-molekylen översätts, transkriberas, till olika former av RNA som styr tillverkningen, syntesen av proteinet i cellens ribosomer. De räknas även som vissa DNA-sträckor som har regulatoriska funktioner och bestämmer när det ska tillverka protein och hur mycket, till Genen. Hos en del människor genom virusskada, består generna ibland av RNA-segment istället för DNA. RNA-gener utgör antingen direkt ett underlag för proteinsyntesen i värdcellen som viruset infekterat eller så som hos retrovirus, måste informationen i virusets RNA först översättas till DNA innan det kan användas för proteintillverkning.                                                                                                                                                                               I vissa fall är inte Genens slutprodukt ett protein, utan det stannar på RNA-stadiet. Detta förekommer främst i RNA-molekyler som ingår i enzymer som kallas ribozymer, och i vissa av cellens organ.
Språk för genetisk DNA har 4 bokstäver, kombinationer av par av nukleinsyra baser.
A-T, T-A, G-C, C-G
A = adenin, T = tymin, G = Guanin C = Cytosin

Kön: Kvinnor har XX kromosomerna . Män har XY kromosomerna   En kromosom innehåller en lång tråd av DNA i vilken hela eller delar av Gen finns.  När Kromosomer skadas, så också skadas Gener av olika bakterier. Dem bakterier kan komma från: oralsex, analsex bakterier, djursex bakterier, HIV, AIDS, eller medicin eller könssjukdomar eller penissvett och smuts av partners eller sex i smutsig miljö eller användning av plastgjorda sexhjälps,  mannens långa och smutsiga naglar eller oläkta karies, inkl. tandsjukdomar eller bakterier från en kvinna till annan kvinna eller alla form av missbruk etc. Detta leder till att det födds missbildade, våldsamma, okontrollerade, homosexuella, lata, sjuka och med många andra avvikelser barn etc. Gener ärvs efter mamma och pappa . Djuren är klokare än vi människor. Ta som exempel APOR. De inte blandas med andra grupper apor på grund av Gener och Gendefekter.

Läs eller utbilda dig hos Detektivern.eu


Foto. Gabrysia F


Foto: Gabrysia F.

Avvikelser med födsel av onormala barn, uppkommer genom felaktigheter, då kromosomerna kopieras fel i samband med sammansmältningen av spermiecellens och äggcellens kromosomer och den första celldelningen.  Dags att kvinnor skall få kunskap om Gener så världen skall utvecklas och inte backas med utvecklingen. Om man korsar en åsna med en häst då födds en mula som vill bara äta och slöa. Samma gäller med människor.

Mera i nästa utgåva.

Skriven av: Ludvik D

ADRESS

Postadress:
Box 5149
200 71 Malmö

Besöksadress:
(enligt överenskommelse)

TELEFON

Kontor: +46 - (0) 40 616 03 31

Mobil: +46 - (0) 763 230 686

Jour: +46 - (0) 763 230 686

E-POST

Allmänna frågor:
info@detektiven.eu
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Företags Annonsering:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.